Będzie kolejny remont dolnośląskiej autostrady A4
W kwietniu 2016 r. ruszy remont 19 km odcinka autostrady A4 w woj. dolnośląskim. Zdjęcia: GDDKiA

Za kilka dni rozpocznie się remont autostrady A4 w województwie dolnośląskim w rejonie węzła Brzeg i na odcinku przed węzłem Brzezimierz (w km 175 – 178,600). Nawierzchnia wymieniona zostanie na ok. 19-kilometrowym odcinku jezdni północnej (w kierunku Wrocławia). Prace prowadzone będą krótszymi odcinkami. Prace planowo potrwają do 15 października 2016, z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

Na odcinkach prowadzonych robót, ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (jezdnia w stronę Opola): po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Pasy ruchu o przeciwnych kierunkach zostaną od siebie oddzielone, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na odcinkach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości.

By ograniczyć utrudnienia w okresie wakacyjnym, prace remontowe zostaną podzielone na dwa etapy:

  • pierwszy, trwający od około 4 kwietnia do końca czerwca
  • drugi – od września do około 15 października

W lipcu i w sierpniu planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu, obydwiema jezdniami autostrady A4.

Prowadzone prace remontowe obejmą m.in. wymianę nawierzchni ścieralnej oraz warstwy wiążącej jezdni autostrady A4. Uzupełnione i wyprofilowane zostaną także pobocza autostrady, odtworzone i oczyszczone zostaną rowy. Wykonawca prac wymieni uszkodzone elementy odwodnieniowe drogi i odtworzy oznakowanie poziome. Wyremontowany odcinek objęty zostanie 7-letnim okresem gwarancyjnym. Dla każdego etapu prac wykonawca opracuje także projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Plan remontów autostrady A4 w latach 2014-2017

Plan remontów autostrady A4 w woj. dolnośląskim

Umowa na remont ok. 19-kilometrowego odcinka jezdni północnej podpisana została 23 marca 2016 z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która zrealizuje zadanie za kwotę około 18,8 mln złotych brutto. Tegoroczny remont jest kontynuacją prac z lat ubiegłych. W 2014 i 2015 roku wyremontowany został ok. 40-kilometrowy odcinek jezdni południowej (w stronę Opola) - od węzła Bielany do węzła Brzeg.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: