• Facebook - conadrogach
Bez tankowania na podkarpackiej autostradzie A4. GDDKIA szuka dzierżawców MOP
Ogłoszono przetarg na dzierżawę MOP przy A4 w woj. podkarpackim. GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi - udało się pozyskać tylko jednego inwestora PKN Orlen dla MOP Palikówka. Zdjęcia: GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę siedmiu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy podkarpackim odcinku autostrady A4. Termin składania ofert mija 28 lutego 2018r. To już kolejna próba znalezienia firm, które zechcą zagospodarować i prowadzić obsługę podróżnych na nowym odcinku A4.

Drogowcy już kilkakrotnie ogłaszali przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4. Ostatni przetarg, mimo zaoferowania atrakcyjnych warunków na dzierżawę, także zakończył się bez rozstrzygnięcia. Dotychczas udało się pozyskać tylko jednego inwestora. Jedynym wydzierżawionym MOP-em przy podkarpackim odcinku A4 jest MOP Palikówka, zlokalizowany na wschód od Rzeszowa (południowa jezdnia A4). Umowę dzierżawy na 20 lat podpisano z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A., który wybuduje tu m.in. stacje paliw, obiekty gastronomiczne i noclegowe.

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn/Paszczyna Płd, Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). Wszystkie MOP-y są kategorii I a więc wyposażone w toalety oraz miejsca parkingowe i miejsca do wypoczynku. Nie posiadają natomiast stacji paliw. MOP-y zlokalizowane są średnio co 20 km.

Ogłoszony po raz kolejny przetarg dotyczy dzierżawy następujących nieruchomości zlokalizowanych w ciągu autostrady A4:

  • „Obiekt I” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Południe kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+164 przy jezdni południowej;

  • „Obiekt II” - należy przez to rozumieć MOP Paszczyna Północ kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód km 541+104 przy jezdni północnej;

  • „Obiekt III” - należy przez to rozumieć MOP Łukawiec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, km 588+429 przy jezdni północnej;

  • „Obiekt IV” - należy przez to rozumieć MOP Cieszacin kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni południowej;

  • „Obiekt V” - należy przez to rozumieć MOP Pawłosiów kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, km 627+775 przy jezdni północnej;

  • „Obiekt VI” - należy przez to rozumieć MOP Chotyniec kat. II zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+200 przy jezdni północnej;

  • „Obiekt VII” - należy przez to rozumieć MOP Hruszowice kat. III zlokalizowany w ciągu autostrady A4 na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa, km 662+263 przy jezdni południowej

- Obowiązkiem dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych dla MOP i jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez wydzierżawiającego. Dzierżawca prowadząc działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem MOP będzie uprawniony do uzyskiwania z tego tytułu przychodów. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Rzeszowie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP. Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na poszczególne obiekty. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat – informuje rzeszowski oddział GDDKIA.

 

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: