Budowa S74: Trzy warianty obwodnicy Opatowa u Dyrekcji Ochrony Środowiska
GDDKIA złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9. Zdjęcia: GDDKIA

Złożony został wniosek o decyzję środowiskową dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i odcinka krajowej nr 9. Opracowano 3 warianty przebiegu i podwariant. W wariancie rekomendowanym mają powstać 2 węzły. Ostateczny wariant przebiegu drogi wybierze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Obecnie przez stare centrum Opatowa biegną po jednym śladzie międzynarodowa droga krajowa nr 9 i droga nr 74, która w przyszłości ma być ekspresowym odcinkiem. Znaczne natężenie ruchu na obu trasach w tym ruchu ciężkiego sprawia, że w godzinach szczytu w mieście tworzą się korki. Nowa obwodnica ma na celu oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, poprawę, jakości życia mieszkańców miasta jednocześnie zapewnienie komfortu jazdy podróżujących tranzytem.

 

Dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S74 i DK9 opracowane zostały Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego zanalizowane zostały trzy warianty przebiegu drogi z podwariantem opracowanym na etapie konsultacji społecznych. Są to warianty 1, 1A BIS wraz z podwariantem 1A BIS 2 (zmiana w obrębie węzła Opatów) oraz 3.

 

Wszystkie warianty biegną po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a ich długość jest porównywalna i wynosi od 15 do 18 km. W każdym wariancie zaplanowane są bezkolizyjne połączenie nowej drogi z drogami istniejącymi w postaci węzłów lub skrzyżowań typu rondo.

 

Rekomendowany wariant przebiegu obwodnicy Opatowa w ciągu drogi S74 i DK9. Mapa: GDDKIA

Mapa przebiegiem obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9 - wariant rekomendowany

 

- Po zapoznaniu się z wielokryterialną analizą rozwiązań Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wskazała, jako rekomendowany wariant 1A BiS 2 z węzłem Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi nr 74 oraz węzłem Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną drogą nr 9 – informują drogowcy.

 

Ostatecznie wariant przebiegu drogi zostanie wybrany na mocy decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji projektant będzie mógł przystąpić do następnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji Programowej stanowiącej podstawę dla późniejszego opracowania projektu budowlanego.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Kasia
2019-01-14 00:44
Kiedy znajdą się środki na inne odcinki S74, DK 9, 73, 78, 79 ?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: