Cała S17 Piaski – Hrebenne w projektowaniu. Pojedziemy nią najwcześniej w 2025 r.
W kwietniu 2019 r. przypieczętowano rozpoczęcie prac projektowych dla całego około 120 km odcinka drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Zdjęcia: GDDKIA

Wszystkie odcinki drogi ekspresowej S17 od Piask do Hrebennego są już w rękach projektantów. Tym samym cała 120-kilometrowa trasa jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przygotowawczej. Kolejnym etapem będzie wybór wykonawcy w trybie projektuj i buduj. Nowa ekspresówka na drogowej mapie Polski Wschodnie pojawi się najwcześniej w 2025 roku.

Projektanci rozpoczeli pracę nad przygotowaniem dokumentacji dla wszystkich odcinków realizacyjnych przyszłej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Przypomnijmy, przetarg na dokumentację dla 120 km S17 z Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem podzielono na trzy części.

Pierwsza dotyczy trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 44 km:

  • węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km),
  • w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km)
  • w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km).

Wykonawcą dokumentacji dla powyższych odcinków jest firma Mosty Katowice. Koszt dokumentacji to 8,4 mln zł.

Drugi etap obejmuje cztery odcinki realizacyjne (ok. 54,2 km):

  • w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km),
  • w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km),
  • obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km)
  • Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km).

Prace dla tego etapu realizuje firma IVIA. Koszt dokumentacji to 9,7 mln zł, a czas opracowania to 17 miesięcy.

Trzecia część dotyczyła odcinków pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km). Prace zrealizuje firma Mosty Katowice za kwotę 4,3 mln zł. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na opracowanie dokumentacji.

Obecna droga krajowa nr 17 na trasie Piaski - Hrebenne

Obecna droga krajowa nr 17 na trasie Piaski - Hrebenne. Zdjęcia: GDDKIA

Podpisane umowy dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Wykonawcy dokumentacji, przeanalizują możliwe warianty przebiegu trasy przedstawiając je społeczeństwu. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej na jeden z wybranych wariantów będą przeprowadzone adania geologiczne terenu oraz wykonane elementy koncepcji programowej. Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj. Realizację całej S17 od Piask do Hrebennego przewidziano w latach 2021-2025.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

asd
2019-05-19 15:44
Odp. do AV Na wschodzie Polski również żyją POLACY, którzy aby móc się rozwijać potrzebują infrastruktury drogowej w kierunku stolicy województwa i Polski. S12 PUŁAWY - A1 powinna być następnym etapem rozwoju dróg na wschodzie.
AV
2019-05-10 12:49
Bardziej niż S17 na odcinku z Piask do Hrebennego (i S12 z Piask do Dorohuska) potrzebna jest - i to bardzo pilnie - S12 z Puław do Piotrkowa Tryb. - aby otworzyć Lubelszczyznę na Zachód - tj. połączyć Lublin z centrum / zachodem i północą Polski poprzez dostęp do węzła komunikacyjnego w okolicach Łodzi (z pominięciem okolic Wa-wy). Brakujący odcinek S12 z Puław do Piotrkowa służyłby głównie obywatelom Polski, zwłaszcza centralnej i środkowej, natomiast ekspresówki S17 i S12 na wschód i południowy - wschód od Piask to inwestowanie w komfort podróży przede wszystkim dla Ukraińców. Czy o to w wydawaniu publicznych pieniędzy powinno chodzić?

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: