Coraz bliżej realizacji S19 na południe od Rzeszowa
Droga ekspresowa S19 Rzeszów - Lublin. Zdjęcia: GDDKIA

Pierwsze opracowanie Koncepcji Programowej dla południowego odcinka drogi ekspresowej S19 gotowe! Odcinek obejmuje realizację pierwszego na Podkarpaciu tunelu wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym oraz 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Warto przypomnieć, że prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 Rzeszów – Babica. Zakończą się one w I połowie przyszłego roku.

Odcinek drogi S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj - buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca prac budowlanych.

Przypomnijmy, wykonawcą Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla tego odcinka jest Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. Umowę na opracowanie pełnej dokumentacji podpisano w styczniu 2017 r.

W ramach zamówienia biuro projektowe m. in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi, tunelu wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną. Wykonano również kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz prowadzono monitoring występujących na tym odcinku osuwisk.

Mapa drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek z lokalizacją odc. Rzeszów - Babica

Mapa drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek z lokalizacją odc. Rzeszów - Babica. Mapa: GDDKIA

- Koncepcja Programowa doprecyzowuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawia wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji – podsumowują przedstawiciele rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

W ramach projektowanego odcinka S19 Rzeszów – Babica przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 2 km, 5 estakad, 2 wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie 2015 r wydał decyzję środowiskową. Rok później stała się ona ostateczna.

Warto przypomnieć, że prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (dł. 85,2 km). Oprócz odcinka w. Rzeszów Południe – Babica, dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:

S19 w. Babica - w. Domaradz

Wykonawca dokumentacji KP - lider: Promost Consulting + IRP + Geotech

Data planowana odbioru KP: czerwiec 2020

 

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA

Data planowana odbioru KP: luty 2020

 

S19 w. Miejsce Piastowe – w. Dukla

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA

Data planowana odbioru KP: grudzień 2019

 

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)

Wykonawca KP: Multiconsult Polska

Data planowana odbioru KP: kwiecień 2020

 

Droga ekspresowa S19 jest częścią szlaku Via Carpatia, który jest jedną z kluczowych tras dla Polski Wschodniej. Początek trasy Via Carpatia ma zaczynać się na Litwie, biec przez m.in przez Polskę, Węgry czy Bułgarię, a kończyć się aż w greckich Salonikach. Polski odcinek Via Carpatia (drogi S61, S19) będzie miał 760 km, a koszt jego budowy wyniesie ok. 30 mld zł. Via Carpatia to priorytet dla aktualnego rządu. Trasa ma być gotowa w 2025 roku. 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

femik
2019-08-21 12:37
Dlaczego sprawy formalno biurokratyczne ciagną sie latami budowa to tylko 3-4 lata a papierologia 7 lat

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: