Decyzja środowiskowa wskaże przebieg S19 - południowej obwodnicy Białegostoku
Do RDOŚ trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tzw. południowej obwodnicy Białegostoku (droga ekspresowa S19 i droga krajowa nr 65). Zdjęcia: GDDKIA

Ważny krok do realizacji drogi ekspresowej S19 w ciągu trasy Via Carpatia na Podlasiu. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tzw. południowej obwodnicy Białegostoku (planowana droga ekspresowa S19 i fragment DK65).

- Do RDOŚ złożone zostały kompletne analizy wszystkich opracowanych wariantów trasy wraz ze wskazaniem wariantu, zdaniem GDDKiA, najlepszego. Procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przewiduje także udział społeczeństwa i możliwość zgłoszenia uwag, wniosków, postulatów – wyjaśniają przedstawiciele białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wniosek o decyzje środowiskowa obejmuje dwa odcinki. Pierwszym jest planowana dwujezdniowa droga ekspresowa S19: Choroszcz (S8) - Ploski (za rzekę Narew), która ma w wariancie preferowanym przez GDDKiA (wysuniętym najdalej na południe od Białegostoku) długość około 40 km. Drugim fragmentem jest część planowanej do wybudowania jednojezdniowej drogi krajowej nr 65 na odcinku Kudrycze – Kuriany – Grabówka (kierunek przejście graniczne z Białorusią w Bobrownikach) o dł. 3,7 km (na odc. Kudrycze – Kuriany docelowo także dwie jezdnie).

 

Mapa przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku w ciągu S19 i Dk65

Mapa przebiegu południowej obwodnicy Białegostoku w ciągu S19 i DK65. Mapa: GDDKIA

Decyzja środowiskowa dla odcinka drogi ekspresowej S19 Choroszcz - Ploski jest pierwszym z istotnych kroków do realizacji całej inwestycji. To ona wyznaczy korytarz, w którym cała droga ma się zmieścić, a który to korytarz z jednej strony ma ominąć Białystok, a z drugiej - skomunikować miasto z drogą ekspresową, która ma stać się zarazem obwodnicą Białegostoku.

Jak pobiegnie droga S19 w woj. mazowieckim?

Droga ekspresowa S19 o długości około 570 km docelowo pobiegnie przez niemal całą Polskę wschodnią, połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku.

Kolejne kilometry S19 na Podkarpaciu w realizacji. Ekspresowo Rzeszów - Lublin w 2021 r.

Via Carpatia jest priorytetem infrastrukturalnym dla Polski. Na realizację całego przebiegu tej trasy zostały zabezpieczone już środki finansowe. Na terenie Polski Via Carpatia przebiega szlakiem: S61 na odcinku granica państwa – Augustów – Ełk, S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz S19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - S12 (Lublin Rudnik), S12 (Lublin Sławinek) - Nisko - A4 (Rzeszów Wschód), A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa. Długość polskiej części szlaku liczy łącznie 1533 km (wraz z odnogami w kierunku portów bałtyckich i granicy z Ukrainą, tj. drogami S12 i S17).

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: