• Facebook - conadrogach
Dofinasowania dla remontów dróg w Legnicy, powiecie bolesławieckim i kłodzkim

Prawie 57 mln zł dofinansowania na modernizację dróg trafi do gminy Legnica, powiatu bolesławieckiego oraz powiatu kłodzkiego w woj. dolnośląskim. Dzięki temu poprawi się mi.in dostępność do węzłów drogowych z autostradą A18 oraz A4 i drogą krajową nr 3.

Pierwsza z inwestycji, która otrzymała dotację obejmuje przebudowę ponad 2,5 km odcinka ul. Jaworzyńskiej (w ciągu DK3) w Legnicy. Wyremontowana zostanie jezdnia, ciągi piesze, oświetlenie i kanalizacja, zagospodarowane zostaną też pasy zieleni. Dodatkowo powstaną nowe ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz postojowe. Przebudowa ulicy ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo drogowe, ale także zapewnić lepszy dojazd do drogi krajowej nr 3 i autostrady A4.

Projekt ma zakończyć się w lipcu tego roku, a jego całkowity koszt to ponad 51 mln zł. Wsparcie finansowe to prawie 30 mln zł.

Druga z dofinansowanych inwestycji to przebudowa drogi powiatowej nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica). Zgodnie z planem, oprócz remontu samej drogi, rozebrane zostaną mosty w Świętoszowie, a w ich miejsce powstaną nowe. Ponadto zostanie wykonana korekta i regulacja odcinków rowów przydrożnych, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa zatoki autobusowej i barierek ochronnych. W sumie planowana jest modernizacja prawie 23 km drogi. Umowa o dofinansowanie opiewa na ponad 21,5 mln. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

Dzięki wsparciu środków europejskich zmodernizowaną drogą będzie mógł cieszyć się także powiat kłodzki. Umowa zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 3274 D na odcinku Międzylesie (ul. Wojska Polskiego) – Przejście Graniczne w Niemojowie. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę kostki kamiennej i wykonanie nawierzchni asfaltowej, wyłożenie chodnika kostką betonową, gruntowną naprawę odwodnienia i zamontowanie barierek ochronnych. Inwestycja ta pozwoli poprawić warunki ruchu kierowców oraz komfort i bezpieczeństwo poruszania się pieszych, a także dostosuje ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowa obejmie prawie 11 km drogi, a kwota przekazanego dofinansowania to ponad 5,5 mln zł.

 

Wszystkie inwestycje otrzymały wsparcie ze środków RPO w ramach konkursu dla działania 5.1.1 drogowa dostępność transportowa. Oprócz Legnicy i powiatów bolesławieckiego oraz kłodzkiego wybrane do dofinansowania zostały jeszcze trzy inne projekty: w Jaworze, powiecie jaworskim oraz powiecie wrocławskim. Łączna kwota przyznanych środków to ponad 86 mln zł.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: