Dolnośląskie: Są pieniądze na obwodnicę Głogowa w ciągu DK12
Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 ma być realizowana w formule projektuj i buduj w latach 2022-2025. W tym roku poznamy wykonawcę dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe niezbędnej do dalszych prac.

Mogą ruszać prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 na Dolnym Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Jeszcze w tym kwartale planowane ogłoszenie przetargu na dokumentację.

Droga krajowa nr 12 przebiega obecnie przez centrum miasta Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Dodatkowo przebiegający przez miasto odcinek jest nieprzystosowany do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Zmienić ma to obwodnica, której głównym celem jest poprawa przepustowości, zwłaszcza że ma ona pełnić połączenie drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresowych S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Mapa przebiegu wariantów obwodnicy Głogowa w ciągu DK12

Mapa przebiegu wariantów obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. Mapa: GDDKIA

 

- Celem STEŚ Obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wyjaśniają drogowcy.

Wartość realizacji obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln. złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

Przewidywane parametry techniczne obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12:

  • długość odcinka około 20 km
  • klasa techniczna drogi GP
  • przekrój 2+1
  • prędkość projektowa 80 km
  • szerokość pasa ruchu 3,5 m
  • szerokość pasa poboczy 1,5 m
  • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: