WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Drogi w województwie mazowieckim
Południowa Obwodnica Warszawy - droga ekspresowa S2. Zdjęcie: GDDKiA.

Województwo mazowieckie jest największym i najludniejszym województwem w Polsce. Stolicą regionu jest Warszawa, największe miasto w kraju. Najważniejszą drogą w regionie jest autostrada A2. Sieć dróg ekspresowych jest imponująca jedynie w planach. Aktualnie trwa budowa dróg rozprowadzających ruch wokół Warszawy: S2, S7, S8 i S17. Pozostałe drogi ekspresowe pozostają w odległych planach: S10, S12, S19.

Województwo mazowieckie leży w środkowo-wschodniej części naszego kraju. Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Ma powierzchnię 35,6 tys. km kw. (co stanowi 11,4% powierzchni naszego kraju) oraz 5,6 mln mieszkańców (13,1% mieszkańców Polski). Głównym ośrodkiem administracyjnym i stolicą województwa jest Warszawa, która jest także siedzibą najważniejszych instytucji państwa polskiego (sejm, senat, prezydent, rząd). Główne miasta to: Radom, Płock, Siedlce i Ostrołęka.

Położenie, podział administracyjny, miasta, powiaty województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie niemal w całości położone jest na obszarze Nizin Środkowopolskich. W krajobrazie przeważają płaskie lub lekko faliste równiny ukształtowane w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Urozmaiceniem są niewielkie wzgórza morenowe, miejscami dość głęboko wycięte doliny rzeczne oraz piaszczyste wydmy w dolinie Wisły (teren Puszczy Kampinoskiej), dolinie Bugu i na sandrowej Równinie Kurpiowskiej. Charakterystyczne dla regionu są wysokie skarpy wzdłuż rzek, powstałe na skutek podcięcia krawędzi wysoczyzny przez wodę. W średniowieczu zakładano nad nimi mazowieckie grody i miasta (Warszawa, Płock, Wyszogród, Czersk, Zakroczym). Północną część województwa (do linii Wisły i Bugu) zajmuje Nizina Północnomazowiecka, obszar zachodni i centralny wzdłuż Wisły to Nizina Środkowomazowiecka, część wschodnia leży na Nizinie Południowopodlaskiej a niewielki skrawek ziemi wschodnich obejmuje Nizina Północnopodlaska. Część południowa województwa położona jest na Wzniesieniach Południowomazowieckich. Wąski pas ziemi na południu (graniczy z województwem świętokrzyskim) należy do strefy wyżynnej Przedgórza Iłżeckiego (część Wyżyny Kieleckiej) – jest to najwyżej położony teren województwa, sięgający maksymalnie 408 m n.p.m. Niewielkie tereny na zachód od Płocka wchodzą w skład Pojezierzy Południowobałtyckich (Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz Pojezierza Wielkopolskiego).

Województwo mazowieckie w całości leży w dorzeczu Wisły. Oprócz niej główne rzeki to Bug, Narew, Pilica, Wkra i Radomka. Naturalne jeziora (polodowcowe) występują jedynie na terenach zachodnich. Najrozleglejszy zbiornik wodny województwa to Jezioro Zegrzyńskie (30 km kw.), utworzone sztucznie podczas budowy zapory w Dębem na Narwi. Do województwa mazowieckiego należy również część Jeziora Włocławskiego na Wiśle. Województwo jest zaliczane do słabo zalesionych. Lasy stanowią 22% ogólnej powierzchni mazowieckiego (średnia krajowa to 28,4%). Największe kompleksy leśne stanowią: Puszcze Kampinoska, Kurpiowska, Biała i Kozienicka oraz lasy wzdłuż prawego brzegu Wisły od Maciejowic do Jeziora Zegrzyńskiego. W rejonie Płocka występuje obszar zagrożenia ekologicznego.

Województwo mazowieckie jest podzielone na 42 powiaty (w tym 5 miast na prawach powiatu – Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce), które z kolei dzielą się na rekordową liczbę 314 gmin (35 miejskich, 50 miejsko-wiejskich i aż 229 wiejskich). W granicach województwa mazowieckiego znajduje się 85 miast, a największe z nich to Warszawa (1,73 mln. mieszkańców), Radom (218 tys.) i Płock (123 tys.).

Mapa drogowa województwa mazowieckiego

Zdecydowanie najważniejszą drogą województwa mazowieckiego jest autostrada A2 (relacji wschód-zachód). Trasa zwana Autostradą Wolności, ma przecinać mazowieckie od granicy z województwem łódzkim (powiatem skierniewickim) do granicy z województwem lubelskim (powiat bielski), jednak do tej pory powstał jedynie jej zachodni fragment oraz obwodnica Mińska Mazowieckiego, pozostałe odcinki są wciąż na etapie planowania. A2 stanowi część drogi międzynarodowej E30 (która biegnie przez całą długość autostrady w kraju), będącej najważniejszym europejskim szlakiem na osi wschód-zachód. Droga E30 zaczyna swój bieg w irlandzkim Cork, wiedzie przez Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś i dociera aż do rosyjskiego Omska. Polski odcinek ze Świecka do Kukuryk docelowo ma mieć długość 657 km. W granicach województwa mazowieckiego autostrada A2 (jej oddane do użytku odcinki) ma długość 65 km.

Sieć dróg szybkiego ruchu uzupełniają drogi ekspresowe: S2, S7, S8, S10, S12, S17, S19 i S79.

Droga ekspresowa S2 – droga o długości docelowej ok. 40 km. Południowa Obwodnica Warszawy to kontynuacja autostrady A2 w granicach miasta stołecznego. Zaczyna się na połączeniu z A2 i drogą ekspresową S8 na węźle Konotopa, a skończy docelowo na węźle Lubelska, na połączeniu z drogą ekspresową S17. Gotowa mniej więcej w połowie, między Konotopą i węzłem Warszawa-Puławska.

Droga ekspresowa S7 – droga o długości docelowej ok. 720 km, łącząca Straszyn koło Gdańska (województwo pomorskie) z Rabką (województwo małopolskie). Droga ekspresowa S7 docelowo ma przebiegać przez cały kraj i łączyć północ Polski z południem poprzez województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Droga S7 znajduje się w sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T, stanowi połączenie między Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i przejściem granicznym ze Słowacją w Chyżnem. W województwie mazowieckim droga ma przebiegać od granicy z województwem warmińsko-mazurskim na północy (powiat nidzicki) aż do granicy z powiatem skarżyskim (świętokrzyskie) na południu a długość oddanych do użytku kierowców dwóch fragmentów (nieopodal Płońska i od Grójca do Jedlińska) drogi to 54 km (w tym obwodnice Płońska, Grójca i Białobrzegów). Odcinek od Jedlińska do granicy województwa stanowiący obejście Radomia jest w trakcie realizacji a odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do Płońska wraz z obwodnicą Mławy jest w fazie przetargu. Pozostałe fragmenty S7-ki pozostają na etapie planowania.

Droga ekspresowa S8 – droga o długości docelowej ok. 560 km, łącząca Magnice koło Wrocławia (dolnośląskie) z Białymstokiem (województwo podlaskie). Droga S8 w województwie mazowieckim ma bardzo poszatkowany przebieg – ma wiele krótkich odcinków o różnym stopniu zaawansowania prac. Jest już pod ruchem w Warszawie między węzłami Konotopa i Marki oraz dalej od Radzymina do Wyszkowa i na obejściu Ostrowi Mazowieckiej. Kończy się jej budowa od granicy z województwem łódzkim do Radziejowic i od Wolicy do Warszawy. Trwa budowa odcinka od Marek do Radzymina. Postępowania przetargowe trwają zaś na odcinkach między Radziejowicami i Wolicą, Wyszkowem i Ostrowią Mazowiecką i dalej od Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa.

Drugi węzeł od zachodu to: Marywilska – na skrzyżowaniu z ul. Marywilską i ul. Wysockiego. Zdjęcie: GDDKIA.

Droga S8 w Warszawie

Droga ekspresowa S10 – droga o docelowej długości ok. 460 połączy Warszawę (Płońsk) ze Szczecinem, przez Toruń i Bydgoszcz. Na terenie województwa mazowieckiego jest jedynie planem. Nie są znane żadne szczegółowe plany jej przebiegu oraz terminy realizacji.

Droga ekspresowa S12 – droga o docelowej długości ok. 315 km połączy Piotrków Trybunalski (autostrada A1) z granicą państwa z Ukrainą w Dorohusku. Na terenie województwa mazowieckiego droga jest na etapie przygotowania do realizacji – właśnie ruszyły przetargi na wykonanie prac projektowych w stadium STEŚ. Droga przetnie województwo od południa, będzie też pełnić funkcje Południowej Obwodnicy Radomia.

Droga ekspresowa S17 – droga o długości docelowej ok. 310 km, łącząca Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem (województwo lubelskie). W województwie mazowieckim droga S17 istnieje tylko na krótkim 13-km odcinku koło Garwolina. Pozostałe odcinki są albo na etapie planowania, jak Wschodnia Obwodnica Warszawy między węzłami Marki i Lubelska, albo na etapie przetargów jak odcinki od węzła Lubelska do obwodnicy Garwolina, albo już w realizacji jak odcinek od Garwolina do granicy województwa mazowieckiego.

Droga ekspresowa S19 – droga o docelowej długości ok. 570 km połączy granicę państwa ze Słowacją w Barwinku oraz granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy. Droga zahaczy na krótkim odcinku przez województwo mazowieckie, nie są jednak aktualnie prowadzone żadne prace przygotowawcze związane z jego budową.

Droga ekspresowa S79 – krótka droga o długości ok. 4 km, łącząca drogę ekspresową S2 (Południowa Obwodnica Warszawy) z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Jest gotowa w całości.

Droga ekspresowa S79 w Warszawie, węzeł Marynarska. Zdjęcie: GDDKiA.

Węzeł Marynarska - droga eskpersowa S79 w Warszawie

Wśród dróg krajowych i wojewódzkich w województwie mazowieckim najważniejszymi drogami są:

droga krajowa nr 2 – droga o długości ok. 206 km łącząca Warszawę z granicą państwa z Białorusią w Terespolu (województwo lubelskie). Równolegle do drogi powstają kolejne odcinki autostrady A2, wówczas droga krajowa nr 2 przyjmuje nr 92. W województwie mazowieckim droga biegnie od węzła Puławska na drodze ekspresowej S2, Południowej Obwodnicy Warszawy, do obwodnicy Mińska Mazowieckiego i dalej od Kałuszyna przez Siedlce do granicy z województwem lubelskim (powiatem bielskim). Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: 112 km.

droga krajowa nr 7 – droga o długości ok. 520 km łącząca Żukowo koło Gdańska z granicą państwa ze Słowacją w Chyżnem (województwo małopolskie). W województwie mazowieckim 7-ka biegnie tam, gdzie nie oddano jeszcze do użytku ekspresowej S7-ki. Łączy województwo z powiatem nidzickim (warmińsko-mazurskie) na północy i powiatem skarżyskim (świętokrzyskie) na południu. Jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, prowadzącej dalej przez Słowację do stolicy Węgier, Budapesztu. Trasa biegnie wzdłuż linii północ-południe, mija m.in. Mławę, Glinojeck, Płońsk, Zakroczym, Łomianki, Warszawę, Radom i Szydłowiec. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 213 km.

droga krajowa nr 8 – droga łącząca granicę państwa z Czechami w Kudowie-Zdroju (województwo dolnośląskie) z granicą państwa z Litwą w Budzisku (województwo podlaskie). Droga sukcesywnie rozbudowywana na trasę ekspresową S8 – kolejne odcinki tej drogi zastępują „starą” 8-kę. Droga wpada do mazowieckiego na zachodzie z powiatu skierniewickiego (łódzkie) a wylatuje wprost do zambrowskiego w podlaskim. 8-ka mija na swojej drodze w mazowieckim takie miasta jak: Radziejowice, Nadarzyn, Warszawę, Marki, Radzymin, Wyszków czy Ostrów Mazowiecką; długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 126 km.

droga krajowa nr 9 – droga o długości ok. ok. 189 km łącząca Radom, województwo mazowieckie, z Rzeszowem, województwo podkarpackie. Startuje w północnej części Radomia na południe, mija Iłżę i wpada do powiatu starachowickiego w województwie świętokrzyskim. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 44 km.

droga krajowa nr 10 – droga o długości ok. 467 km łącząca granicę państwa z Niemcami w Lubieszynie (województwo zachodniopomorskie) i Płońsk (mazowieckie). Droga startuje w Płońsku, kierując się na północny-zachód, mija Drobin i Sierpc po czym melduje się w województwie kujawsko-pomorskim (powiat lipnowski). Droga ma być docelowo przebudowana do parametrów drogi ekspresowej. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 72 km.

droga krajowa nr 12 – droga o długości ok. 757 km łącząca granicę państwa z Niemcami w Łęknicy (województwo lubuskie) z granicą państwa z Ukrainą koło Dorohuska (województwo lubelskie). 12-ka przecina mazowieckie na południu mijając po drodze m.in. Przysuchę, Radom i Zwoleń. Trasa stanowi łącznik mazowieckiego z województwami łódzkim (powiat opoczyński) na zachodzie i lubelskim (powiat puławski) na wschodzie. Droga będzie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 103 km.

droga krajowa nr 17 – droga o długości ok. 295 km łącząca Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem (województwo lubelskie). Droga startuje na wschodnich obrzeżach stolicy, kieruje się południowy-wschód, mija Garwolin (gdzie przechodzi na 13-kilometrowy moment w ekspresową S17-kę) i wpada do powiatu ryckiego w województwie lubelskim. Docelowo droga będzie w całości posiadała staus drogi ekspresowej. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 64 km.

droga krajowa nr 19 – droga o długości ok. 592 km łącząca granicę państwa z Białorusią w Kuźnicy (województwo podlaskie) z granicą państwa ze Słowacją w Barwinku, województwo podkarpackie. Droga przecina mazowieckie na osi północ-południe w jego wschodniej części (biegnie przez powiat łosicki). Jest łącznikiem województwa z powiatami województw podlaskiego (siemiatyckim) i lubelskiego (bialskim). Podobnie jak drogi nr 7, 8, 10, 12 i 17, trasa będzie przebudowana do parametrów drogi szybkiego ruchu. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 38 km.

droga krajowa nr 48 – droga o długości ok. 200 km pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim (województwo łódzkie) i Kockiem (województwo lubelskie). Trasa przecina mazowieckie równolegle do krajowej 12-ki (nieco na północ od niej), łączy mazowieckie z województwami łódzkim (powiatem opoczyńskim) i lubelskim (powiat rycki) mijając po drodze m.in. Białobrzegi, Głowaczów i Kozienice. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 120 km.

droga krajowa nr 50 – droga o długości ok. 297 km łącząca Ciechanów i Ostrów Mazowiecką, województwo mazowieckie. Droga jest w pewnym sensie obwodnicą aglomeracji Warszawskiej, otacza bowiem Warszawę biegnąc przez miejscowości Płońsk, Wyszogród, Sochaczew, Żyrardów, Mszczonów, Grójec, Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki i Brok.

droga krajowa nr 53 – droga o długości ok. 123 km pomiędzy Olsztynem (województwo warmińsko-mazurskie) i Ostrołęką. Po starcie w Ostrołęce na północ, trasa mija Myszyniec i wpada do powiatu szczycieńskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 42 km.

droga krajowa nr 57 – droga o długości ok. 188 km łącząca drogę krajową nr 51 koło Bartoszyc (województwo warmińsko-mazurskie) i Pułtusk. To kolejna droga relacji północ-południe, łącząca mazowieckie z powiatem szczycieńskim (warmińsko-mazurskie). 57-ka biegnie nieco na zachód od krajowej 53-ki, na swojej drodze mija Maków Mazowiecki, Przasnysz i Chorzele. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 75 km.

droga krajowa nr 60 – droga o długości ok. 245 km łącząca Łęczycę (województwo łódzkie) i Ostrów Mazowiecką. Długa droga krajowa w północnej części województwa, istotna dla lokalnej komunikacji m.in. ze względu na miasta, które mija (Gostynin, Płock, Drobin, Glinojeck, Ciechanów, Maków Mazowiecki, Różan), łączy mazowieckie z powiatem kutnowskim w województwie łódzkim. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 207 km.

droga krajowa nr 61 – droga o długości ok. 257 km łącząca Warszawę i Augustów (województwo podlaskie). Trasa rusza w centrum Warszawy na północ, mija m.in. Legionowo, Serock, Pułtusk, Różan Ostrołękę po czym melduje się w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 119 km.

droga krajowa nr 62 – droga o długości ok. 361 km łącząca Strzelno (województwo kujawsko-pomorskie) i Siemiatycze (droga krajowa nr 19, województwo podlaskie). 62-ka biegnie w centralnej części mazowieckiego (nieco na północ od Warszawy) przez całą jego szerokość od granicy z powiatem włocławskim (kujawsko-pomorskie) aż do granicy z województwem podlaskim (powiatem siemiatyckim). Trasa mija m.in. Płock, Wyszogród, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Łochów, Węgrów i Sokołów Podlaski. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 244 km.

droga krajowa nr 63 – droga o długości ok. 410 km łącząca granicę państwa z Rosją koło Rudziszek (województwo warmińsko-mazurskie) i granicę państwa z Białorusią koło miejscowości Sławatycze (województwo lubelskie). Droga we wschodniej części mazowieckiego, przecinająca je południkowo od granicy z podlaskim (powiat wysokomazowiecki) do granicy z lubelskim (powiat łukowski). Mija Sokołów Podlaski i Siedlce (obwodnica od zachodu). Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 91 km.

droga krajowa nr 70 – droga o długości ok. 52 km łącząca Łowicz z drogą ekspresową S8 w miejscowości Huta Zawadzka.

droga krajowa nr 76 – droga o długości ok. 77 km łącząca miejscowości Wilga (mazowieckie) i Łuków (województwo lubelskie). Mniej istotna droga krajowa relacji wschód-zachód, łącząca mazowieckie z powiatem łukowskim w województwie lubelskim. 76-ka przecina m.in. Garwolin. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 39 km.

droga krajowa nr 79 – droga o długości ok. 450 km łącząca Warszawę z Bytomiem. Trasa wyrusza ze stolicy na południe, mija Piaseczno, Kozienice, Zwoleń i Lipsko po czym wpada do powiatu opatowskiego w województwie świętokrzyskim. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 148 km.

droga krajowa nr 85 – droga o długości zaledwie 5 km łącząca drogę ekspresową S7 w miejscowości Kazuń Nowy z Nowym Dworem Mazowieckim.

droga krajowa nr 92 – droga o długości ok. 472 km pomiędzy Rzepinem (województwo lubuskie) i Kałuszynem (województwo mazowieckie). 92-ka jest alternatywą dla autostrady A2 – na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 2-ki na 92-kę. W województwie mazowieckim droga biegnie od granicy z województwem łódzkim (powiat łowicki) do Mor na zachodnich obrzeżach Warszawy (węzeł ekspresowej S8-ki) a po kilkudziesięciokilometrowej przerwie wznawia bieg, omijając od południa Mińsk Mazowiecki (od północy biegnie A2-ka). Mija Sochaczew, Ożarów Mazowiecki i wspomniany Mińsk Mazowiecki. Długość odcinka drogi w województwie mazowieckim: ok. 78 km.

droga wojewódzka nr 265 – droga o długości ok. 44 km łącząca Brześć Kujawski (województwo kujawsko-pomorskie) z Gostyninem, trasa jest łącznikiem mazowieckiego z powiatem włocławskim.

droga wojewódzka nr 541 – droga o długości ok. 124 km łącząca Lubawę (województwo warmińsko-mazurskie) i Dobrzyń nad Wisłą (województwo kujawsko-pomorskie). Droga przecina mazowieckie w jego północno-zachodnim fragmencie, łączy mazowieckie z powiatami województw warmińsko-mazurskiego (działdowskim) i kujawsko-pomorskiego (lipnowskim).

droga wojewódzka nr 544 – droga o długości ok. 162 km łącząca Brodnicę (województwo kujawsko-pomorskie) i Ostrołękę. Kolejny łącznik z powiatem działdowskim (warmińsko-mazurskie). Droga biegnie wzdłuż osi wschód-zachód.

droga wojewódzka nr 559 – droga o długości ok. 47 km łącząca Lipno (województwo kujawsko-pomorskie) i Płock.

droga wojewódzka nr 560 – droga o długości ok. 76 km łącząca Brodnicę (województwo kujawsko-pomorskie) i Bielsk (mazowieckie). W Sierpcu trasa przecina krajową 10-kę i wpada do powiatu rypińskiego w kujawsko-pomorskim.

droga wojewódzka nr 584 – droga o długości ok. 26 km łącząca Sanniki (mazowieckie) i Łowicz (województwo łódzkie). Biegnie południkowo, łączy mazowieckie z powiatem łowickim.

droga wojewódzka nr 645 – droga o długości ok. 58 km łącząca Łomżę (województwo podlaskie) i Myszyniec (mazowieckie). Droga w północno-wschodniej części mazowieckiego, łącząca je z powiatem łomżyńskim.

droga wojewódzka nr 694 – droga o długości ok. 59 km łącząca drogę krajową nr 8 w miejscowości Poręba-Kocęby (mazowieckie) i Ciechanowiec (województwo podlaskie). Trasa biegnąca równoleżnikowo przez Brok, wpadająca do powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim.

droga wojewódzka nr 698 – droga o długości ok. 107 km łącząca Siedlce i Terespol (województwo lubelskie). Droga w Siedlcach staruje na wschód, mija Łosice i wpada do powiatu bialskiego w województwie lubelskim.

droga wojewódzka nr 705 – droga o długości ok. 31 km łącząca Śladów (mazowieckie) i Jeżów (województwo łódzkie). Droga biegnie południkowo przez Sochaczew i Bolimów po czym wpada do powiatu skierniewickiego w łódzkim.

droga wojewódzka nr 725 – droga o długości ok. 39 km łącząca Rawę Mazowiecką (województwo łódzkie) i Bielsk Duży (mazowieckie).

droga wojewódzka nr 728 – droga o długości ok. 158 km łącząca Grójec i Jędrzejów (województwo świętokrzyskie). Trasa najpierw opuszcza mazowieckie wpadając do powiatu opoczyńskiego (łódzkie) po czym wraca i opuszcza je jeszcze raz, tym razem już na stałe, ale melduje się w świętokrzyskim (powiat konecki).

droga wojewódzka nr 744 – droga o długości ok. 45 km łącząca Radom i Starachowice (województwo świętokrzyskie). Droga relacji północ-południe, łącząca mazowieckie z powiatem starachowickim.

droga wojewódzka nr 747 – droga o długości ok. 97 km łącząca Iłżę (mazowieckie) i Konopnicę (województwo lubelskie). Droga biegnąca równoleżnikowo, mija Lipsko, na Wiśle przerywa swój bieg, by rozpocząć go na nowo na prawym jej brzegu, już w powiecie opolskim w województwie lubelskim.

droga wojewódzka nr 754 – droga o długości ok. 58 km łącząca Ostrowiec Świętokrzyski (województwo świętokrzyskie) i Gołębiów (mazowieckie). Łącznik z powiatem ostrowieckim.

droga wojewódzka nr 801 – droga o długości ok. 124 km łącząca Warszawę i Puławy (województwo lubelskie). Droga relacji północ-południe, łącząca mazowieckie z powiatem ryckim (lubelskie), mija m.in. Józefów, Otwock, Karczew i Maciejowice.

droga wojewódzka nr 807 – droga o długości ok. 70 km łącząca Łuków (województwo lubelskie) i Maciejowice (mazowieckie). Łącznik z powiatem łukowskim.

Łącznie w regionie województwa mazowieckiego kierowcy mają do dyspozycji jedną autostradę – A2, docelowo 8 dróg ekspresowych: S2, S7, S8, S10, S12, S17, S19, S79, przy czym drogi S10, S12 i S19 są w dość odległych planach, 21 dróg krajowych oraz 78 dróg wojewódzkich.

Lista wszystkich dróg w województwie mazowieckim

Walory turystyczne regionu

Walory przyrodnicze i wypoczynkowe województwa mazowieckiego mają znaczenie raczej regionalne. Jednym z głównych ośrodków turystyczno-wypoczynkowych jest Jezioro Zegrzyńskie z kąpieliskami i możliwością uprawiania sportów wodnych. Podobne funkcje pełni Jezioro Gostynińskie. Dla rejonu Płocka miejscem rekreacji jest Jezioro Włocławskie. Częstym celem wycieczek mieszkańców Warszawy jest Puszcza Kampinoska. W niewielkim stopniu wykorzystywane są malownicze szlaki wodne Narwi i jej dopływów. Na środkowej Wiśle, między Wyszogrodem i Płockiem, znajdują się dzikie tereny (wyspy na rzece) z licznymi rezerwatami rzadkich gatunków ptaków. Liczne wycieczki odwiedzają dworek w Żelazowej Woli – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. Celem pielgrzymek jest sanktuarium maryjne w Niepokalanowie, założone przez św. Maksymiliana Kolbego. Wartość krajoznawczą mają miejsca, w których można jeszcze spotkać tradycyjną kulturę ludową; kurpiowską (Myszyniec, Kadzidło) oraz mazowiecką (Sierpc). W Wyszogrodzie znajduje się najdłuższy most drewniany w Polsce.

Województwo ma uzdrowisko w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą (leczenie schorzeń reumatycznych, rehabilitacja, wody mineralne, tężnia).

Największym skupiskiem zabytków jest Warszawa. Za najcenniejsze uważa się historyczne centrum stolicy (Stare i Nowe Miasto, Zamek Królewski), wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz zespoły pałacowo-parkowe w Łazienkach i w Wilanowie. W stolicy wyróżnia się również Trakt Królewski z licznymi pałacami i kościołami barokowymi. Spośród innych miast ważną pozycję zajmuje Płock (zespół budowli Wzgórza Tumskiego z fragmentem zamku i renesansową katedrą), Pułtusk (z najdłuższym w Polsce rynkiem) i Szydłowiec. Zachowały się liczne budowle sakralne: zespół klasztorny w Czerwińsku z kościołem romańskim, kościoły renesansowe w Broku i Brochowie oraz barokowe w Węgrowie i w Karczewie. Architekturę obronną reprezentują ruiny średniowiecznego zamków książąt mazowieckich w Czersku i Ciechanowie, zamek gotycki w Liwie i gotycko-renesansowy w Szydłowcu. Cenne zespoły pałacowe znajdują się w Jabłonnie, Otwocku Wielkim, Małej Wsi i Radziejowicach. Godny uwagi jest neogotycki zamek Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze. Zabytkiem budownictwa militarnego jest twierdza w Modlinie, która została zbudowana na polecenie Napoleona Bonapartego.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: