1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Dwa lata na projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9

Dwa lata na projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2023-02-08
Dwa lata na projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9
W I kw. 2024 r. planowane złożenie wniosku o ZRID dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Zdjęcia: GDDKIA
Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka - Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i biec będzie po nowym śladzie. Firma Mosty Katowice opracuje jej projekt i złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ten etap prac potrwa rok.

Rozpoczyna się projektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku DK9 Rudka - Jacentów. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) drogowcy zawarli z firmą Mosty Katowice. Prace projektowe wyniosą około 8,2 mln zł.

- Zadaniem projektanta będzie również uzyskanie decyzji ZRID w oparciu o opracowaną dokumentację. Złożenie wniosku o wydanie tej decyzji planowane jest w lutym 2024 r. Wykonawca przygotuje również m.in. projekt wykonawczy i materiały do przetargu na roboty budowlane w ciągu 25 miesięcy od podpisania umowy – informuje kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja realizowana jest w systemie tradycyjnym. Po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID drogowcy planują ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na roboty budowlane. - Wariant przebiegu trasy został wskazany w aktualnie obowiązującej decyzji środowiskowej. Tak jak w przypadku każdej inwestycji drogowej, szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną wypracowane na etapie projektu budowalnego, a zakres terenu pod inwestycję określi decyzja ZRID – wyjaśniają drogowcy.

Najnowsze informacje o budowie S74. Ruszają nowe przetargi na S74 w świętokrzyskim

Przebieg obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 Rudka - Jacentów

Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 na odcinku Rudka - Jacentów będzie miała ok. 12,9 km i pobiegnie w nowym śladzie. Zaprojektowana zostanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Obwodnica rozpocznie się w Rudce na istniejącej DK9, dalej pobiegnie nowym śladem, omijając Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej, włączając się do DK9 w Jacentowie. Inwestycja przewiduje m.in. budowę dwóch węzłów drogowych (w Rudce i Miłkowie), dwóch skrzyżowań (w Szewnej i Jacentowie), sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt.  W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg i ulic poprzecznych oraz budowa dodatkowych jezdni (umożliwiających obsługę terenów przyległych i połączenie z istniejącą siecią dróg).

Świętokrzyskie. Obwodnice Chmielnika, Osieka i Starachowic mają warianty przebiegu

Mapa przebiegu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9

Mapa przebiegu obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9. Mapa: GDDKIA

Droga krajowa nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Rzeszów stanowi fragment ważnej trasy, zapewniającej połączenie z południowo-wschodnią częścią kraju. Umożliwia m.in. dojazd do autostrady A4 oraz w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.


Droga krajowa nr 9 w woj. świętokrzyskim

Realizacja obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego pozwoli skrócić czas przejazdu w ruchu tranzytowym. Przyniesie również poprawę jakości życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez wyprowadzenie tranzytu, usprawnienie komunikacji lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kalendarium prac przygotowawczych dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

 • 2002 r. – na bazie Programu kompleksowego rozwoju sieci drogowej województwa świętokrzyskiego samorządy zainteresowane rozbudową DK42/DK9 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów w porozumieniu z GDDKiA zleciły opracowanie Studium techniczno-ekonomicznego (STE) dla tego ciągu drogowego

 • 2005 r. – rozwiązania STE przyjęła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA

 • 2007 r. – zlecenie projektantowi opracowania dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka DK9 Brody – Opatów z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego

 • 2010-2011 r. – odbyły się spotkania informacyjne organizowane przez projektanta i GDDKiA z mieszkańcami i przedstawicielami gmin Kunów, Bodzechów i Sadowie, podczas których zaprezentowane zostały warianty przebiegu trasy, wypracowane rozwiązania i analizy w ramach prac nad raportem oddziaływania na środowisko

 • 2012 r. – złożenie wniosku do RDOŚ o wydanie DŚU

 • 2012 – 2013 r. – obwieszczenia RDOŚ o możliwości zapoznania się z materiałami i wnoszenia uwag w ramach procedowania wniosku o DŚU

 • 2014 r. – wydanie przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w związku z brakiem odwołań decyzja stała się ostateczna 27 marca 2014 r. i jest obowiązująca)

 • 2022 r. – po uzgodnieniu przez Ministra Infrastruktury Programu inwestycji w listopadzie br. ruszył przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego z uzyskaniem decyzji ZRID. Planowane złożenie wniosku o decyzję ZRID - I kwartał 2024 r.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 9 Jak dojadę - Ostrowiec Świętokrzyski