1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Najnowsze informacje o budowie S74. Ruszają nowe przetargi na S74 w świętokrzyskim

Najnowsze informacje o budowie S74. Ruszają nowe przetargi na S74 w świętokrzyskim

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2023-01-30
Najnowsze informacje o budowie S74. Ruszają nowe przetargi na S74 w świętokrzyskim
Ruszyły przetargi na ok. 76 km drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim. Zdjęcia: GDDKIA
Ruszają nowe przetargi, które wyłonią wykonawców kolejnych odcinków drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim. Dotyczą one trzech odcinków trasy S74 od granicy z województwem łódzkim do Mniowa, od Cedzyny do Łagowa i od Łagowa do Opatowa o łącznej długości ok. 76 km. Nową ekspresówką kierowcy pojadą w 2027 roku.

- Kierujemy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 76 km – poinformował 30 stycznia 2023 r. kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o realizację w formule projektuj i buduj trzech odcinków:

 1. S74 granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego - Przełom/Mniów o długości ok. 27,5 km

  Zadanie na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego obejmuje budowę odcinka o długości ok. 27,5 km, który będzie skomunikowany z realizowaną inwestycją Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Dwujezdniowa trasa ekspresowa biec będzie częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków. W ramach zadania planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków). Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in: 12 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej nad przejściami dla zwierząt dużych i średnich, sześć mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i w ciągach dróg poprzecznych, przejście górne dla zwierząt średnich. W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów, Lisie Jamy zaplanowano miejsca obsługi podróżnych.

 2. S74 Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa o długości ok. 30 km

  Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce - Cedzyna i zlokalizowany w powiecie kieleckim odcinek o długości około 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i 33 przepusty pełniące funkcje ekologiczne.

 3. S74 Łagów - Jałowęsy - początek obwodnicy Opatowa o długości ok. 18,3 km

  Odcinek o długości ok. 18,3 km na terenie powiatu kieleckiego i opatowskiego skomunikowany będzie z planowaną obwodnicą Łagowa i realizowaną aktualnie obwodnicą Opatowa. Nowa trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej DK74. W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów, przejścia dla zwierząt oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Oziębłowie.

Przebieg odcinków został określony w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. 

- Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych. Jeśli przebieg procedur przetargowych pozwoli na podpisanie umów w II połowie roku, nowymi odcinkami pojedziemy już w 2027 roku - zapowiadają drogowcy.

Stan realizacji drogi S74 w woj. świętokrzyskim

W bieżącym kwartale rozpoczną się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Z końcem stycznia 2023 r. został wydany ZRID dla obwodnicy i łacznika północnego. Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj od czerwca 2021 r. planowane jest w I połowie 2025 r.

Jest decyzja dla budowy obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9 oraz łącznika północnego

W styczniu GDDKIA złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka S74 Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok. 14 km). Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu ub. roku, roboty powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.

Wkrótce budowa odcinka S74, który połączy się z S7 koło Kielc

W ub. tygodniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka S74 węzeł Kielce Zachód - Kielce. Inwestycja powinna zakończyć się w II połowie 2026 r.

PUT Intercor wybuduje krótki ale ważny odcinek drogi S74

W październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 Opatów - Nisko.

GDDKIA: Przygotowujemy się do realizacji S74 Opatów – Nisko

Zrealizowanym blisko 7-kilometrowym odcinkiem S74 Kielce - Cedzyna jeździmy od 2011 roku.

Realizacja drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim

 Realizacja drogi ekspresowej S74 w woj. świętokrzyskim. Mapa: GDDKIA


 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S74 Jak dojadę - Kielce