• Facebook - conadrogach
GDDKiA odpiera zarzuty NIK ws. kontroli jakości dróg
Na wdrożenie systemu kontroli i monitoringu jakości dróg oraz na zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego przeznaczono ponad 100 mln zł - informuje GDDKiA. Zdjęcia: conadrogach.pl

Kierowane pod adresem ministerstwa zalecenia NIK dotyczące objęcia większą kontrolą budowanych dróg są realizowane. Badania przechodzą wszystkie nowobudowane, przebudowywane i remontowane drogi krajowe w Polsce w ramach funkcjonującego od kilku lat w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad systemu monitorowania jakości - zaznacza GDDKiA.

Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła GDDKiA, że podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych  nie potrafiła ona zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. W efekcie żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013 roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70 proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót i prac naprawczych.

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA w latach największych inwestycji drogowych 2008-2013

Resort transportu wraz z GDDKiA zapewnia, że obecnie prowadzona przez GDDKiA kontrola jakości budowanych dróg jest jedną z najlepszych w Europie. GDDKiA posiada wysoce wyspecjalizowany personel i wysokiej jakości sprzęt, a laboratoria jako część struktury GDDKiA są w pełni niezależne od rynku i wykonują badania wyłącznie na zlecenie GDDKiA. Na wdrożenie systemu kontroli i monitoringu jakości dróg oraz na zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, zarówno stacjonarnego jak i mobilnego (samochody i inne pojazdy specjalistyczne wyposażone, np. profilografy) przeznaczono ponad 100 mln zł.

Program budowy dróg krajowych uchwalony na lata 2008-2012, a szczególnie skala procesu inwestycyjnego spowodowała, iż już na przełomie lat 2008/2009 decyzją ówczesnego Ministra Infrastruktury dofinansowano laboratoria GDDKiA, tak by mogły być fundamentem efektywnego system kontroli i monitoringu jakości. Usprawniono nadzór nad jakością budowy dróg poprzez zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich 16 laboratoriów, zakupy środków transportu oraz budowę ponad 20 polowych laboratoriów drogowych znajdujących się na placach budowy. Wybudowano 9 nowych laboratoriów oraz rozbudowano istniejące laboratoria wyposażając je w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, zgodny z wymogami UE oraz procedurami akredytacyjnymi.

System monitorowania jakości GDDKiA polega na kontrolowaniu przez laboratoria GDDKiA każdego kolejnego etapu budowy. Wykonawca nie może rozpocząć kolejnych etapów zadania bez poprawienia negatywnie ocenionych wcześniejszych prac. Na każdym etapie realizacji inwestycji laboratoria GDDKiA sprawdzają czy wykonawcy budują drogi zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Rocznie badanych jest ich kilkadziesiąt tysięcy próbek pobieranych przez GDDKiA.

Cyklicznie, dla klarowności procesu monitorowania, GDDKiA udostępnia ranking jakości prac wykonywanych przez generalnych wykonawców przy budowie dróg Link prowadzi do serwisu zewnętrznego. Każdy kolejny ranking wyraźnie wskazuje, że jakość realizowanych przez wykonawców prac jest wyższa. Jest to m.in. wynikiem kontroli prowadzonych przez GDDKiA.

Od kilku lat z usług i pomocy technologicznej laboratoriów GDDKiA korzystają również inne publiczne instytucje, takie jak chociażby: Urzędy Marszałkowskie, PKP PLK SA, czy inni publiczni zarządcy dróg.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: