• Facebook - conadrogach
Jest umowa na kolejny odcinek S7 Kraków – granica z woj. świętokrzyskim
Jest umowa na projekt i budowę kolejnego odcinka S7 granica woj. świętokrzyskiego - Kraków, odcinek II węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma. Mapa: GDDKIA

Zawarto umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Szczepanowice do węzeł Widoma. Wykonawcą prac jest firma Mota- Engil Central Europe S.A. Odcinek jest częścią przewidzianej do realizacji trasy S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa.

To właśnie oferta złożona przez formą Mota - Engil została uznana przez drogowców za najkorzystniejszą w przetargu. Firma wyceniłaprace na ponad 508 mln zł i udzieliła 10-letniej gwarancji. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Jest to jedno z trzech zadań na jakie podzielono budowę trasy S7 na północ od Krakowa. Ten 55,6 kilometrowy odcinek S7 granica woj. świętokrzyskiego - Kraków ( włączenie do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta, ul. Igołomska ) realizowany będzie równolegle na następujących odcinkach:

  1. Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), długości ok. 23,3 km , podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne - 29.06. 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:

    • dla części I granica województwa - węzeł Miechów : projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28 sierpnia 2018 r.

    • dla części II tzw. „Poradowskiej” : uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej do 28 sierpnia 2018.

  2. Odcinek II Szczepanowice - Widoma - tego odcinka doyczy zawarta 8 stycznia 2017 roku umowa z firmą Mota Engil.

  3. W przypadku odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert. Na projekt i budowę odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące.

 

Nowa droga ekspresowa S7 Kraków – granica z woj. świętokrzyskim ma mieć osiem węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice”, węzeł zespolony „Kraków Grębałów”.

Droga ekspresowa S7 powstaje by usprawnić ruch na kierunku północ - południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego.

Poprzez węzeł Mistrzejowice droga ekspresowa S7 połączy się z drogą ekspresową S52 jako Północną Obwodnicą Krakowa, odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa. S7 stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: