Jest wykonawca kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu
Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu. Wszystkie odcinki mają już wyłonionych wykonawców. Zdjęcia: GDDKIA

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Nisko Południe – Podgórze. Odcinek jest częścią większego zadania jakim jest projekt i budowa trasy S19 z Sokołowa Małopolskiego do Niska, która biegnie w ciągu międzynarodowego korytarza Via Carpatia.

Za najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Podgórze o dł. ok. 11,5 km drogowcy uznali propozycję złożoną przez firmę STRABAG Sp. z o. o. Zaoferowała ona zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 295 498 831,62 zł w terminie 34 miesięcy.

Odcinek S19 Nisko Południe - Podgórze, jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

 • Zadanie A - Nisko Południe – Podgórze (dł. ok. 11,5 km)
 • Zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km)
 • Zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km)


  Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu - mapa odcinka Podgórze - Nisko
  Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu - mapa odcinka Podgórze - Nisko. Mapa: GDDKIA

Dzisiaj poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę na Zadanie A. Dla Zadania B wyboru dokonano 29 marca br. (Budimex S.A.), natomiast dla Zadania C w dniu 22 marca br. (Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.). Brak odwołań od dzisiejszego wyboru pozwoli na przekazanie dokumentów przetargowych do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozytywny wynik kontroli umożliwi podpisanie umowy.

Co ciekawe, znamy już wykonawców wszystkich odcinków drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu, zarówno tych, dla których opracowana będzie Koncepcja Programowa, jak i tych, które po podpisaniu umów wejdą w fazę realizacji systemem projektuj-buduj.

Odcinek S19 od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) będzie stanowił część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Via Carpatia

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami. Na Podkarpaciu będzie mieć długość 169 km. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

 

Realizacja S19 na Podkarpaciu

 • 30,1 km - w użytkowaniu
 • 66,8 km – w opracowaniu koncepcja programowa
 • 54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (dla wszystkich 6 odcinków wybrano najkorzystniejszą ofertę, z czego 3 odcinki są już w kontroli uprzedniej Prezesa UZP)
 • 18,3 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (wybrano najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy)

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: