Kolejne podejście do obwodnicy Piwnicznej Zdrój przy granicy ze Słowacją
Jak pobiegnie obwodnica Piwnicznej Zdrój - estakadami, wiaduktem a może tunelem?

Drogowcy po raz drugi ogłosili przetarg na przygotowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Piwnicznej w ciągu DK87. Uzdrowiskowa miejscowość od lat czeka na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 87 poza granice miasta. Jeżeli tym razem oferty zmieszczą się w budżecie inwestora to dowiemy się jak ma wyglądać nowa trasa. Czy pobiegnie tunelem, wiaduktem czy estakadami.

Według wstępnych planów obwodnica będzie częścią drogi krajowej nr 87 o długości około 2,5 km. W ciągu obwodnicy przewiduje się budowę wiaduktu nad linią kolejową i mostu na rzece Poprad. W ramach analiz rozważana jest również możliwość budowy tunelu pod Górą Kicarz. Z kolei władze Piwnicznej Zdrój przychylne są rozwiązaniu według którego obwodnica pobiegnie estakadami. Trasa kończyłaby swój bieg przy moście na granicy ze Słowacją.

Jesienią ubiegłego roku rząd przeznaczył 5 mln zł na prace przygotowawcze. Dzięki temu drogowcy ogłosili przetarg na dokumentację, która miała powstać w 35 miesięcy. Niestety okazało się, że złożone oferty znacznie przewyższają planowany budżet GDDKIA. Stąd kolejne poszukiwania firmy projektowej.

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie minimum 3 wariantów obwodnicy, z przebiegiem zarówno po wschodniej i zachodniej stronie miasta. Trasa przebiegu co najmniej jednego z wariantów powinna przebiegać tak, by nie było konieczności budowy tunelu. Firma projektowa opracuje szczegółowe rozwiązaniama technicznyme oraz dokumentację geologiczno-inżynierską dla wariantów wskazanych w decyzji środowiskowej. Wykonawca musi też uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie.

- Oprócz budowy drogi o długości około 2,5 km powstać muszą skrzyżowania na początku i końcu obwodnicy oraz niezbędne obiekty inżynierskie, mury oporowe, drogi serwisowe i urządzenia ochrony środowiska. Zaprojektować trzeba przebudowę istniejących skrzyżowań, odwodnienia dróg, oświetlenia, infrastruktury technicznej, zjazdów oraz pozostałych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyszłej drogi oraz terenów przyległych - wyliczają przedstwiciele GDDKIA. 

Termin składania ofert wyznaczono do 23 maja 2019 r.

Droga krajowa nr 87 prowadzi od Nowego Sącza w kierunku granicy ze Słowacją. Obwodnica Piwnicznej poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni dojazd do przejścia granicznego.

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Marcin
2019-05-09 17:22
Kiedy tam Słowacy puszcza duże auta? To jest tam najważniejsze pytanie

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: