Kto zaprojektuje obwodnicę Ostrołęki na DK53? Przetarg ruszył
Obwodnica Ostrołęki będzie częścią drogi krajowej nr 53 omijającej miasto od północy.

Do 15 listopada zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla obwodnicy Ostrołęki jako odcinka drogi krajowej nr 53. Podpisanie umowy z wykonawcą prac planowane jest na marzec 2019 roku. Harmonogram zakłada, że obwodnica będzie gotowa za osiem lat.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania: budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53.

- Zadaniem projektanta będzie ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantów) oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Termin realizacji umowy: 35 miesięcy od daty zawarcia Umowy (w tym złożenie wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach po 18 miesiącach od podpisania Umowy) – wyjaśniają przedstawiciele GDDKIA.

Obwodnica ma poprawić warunki podróżowania i bezpieczeństwa ruchu oraz wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Ostrołęki. Efektem jej wybudowania ma być także poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko miasta i terenów przyległych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dostosowanej do nośności 115 kN/oś klasy GP o długości 12 km i przekroju 2+1. Jednym z analizowanych wariantów trasy będzie przebieg północny, który połączyłby drogi krajowe nr 53 i 61. Jest to wariant droższy ale on popierany przez lokalne władze samorządowe i przedsiębiorców.

Planowany harmonogram realizacji obwodnicy Ostrołęki w ciągu DK53:

  • 2022r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:
  • 2023r. podpisanie umowy z Wykonawcą
  • 2024r. - 2026r. realizacja robót budowlanych.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: