1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Lubuskie: Obwodnica Dobiegniewa w drodze po decyzję środowiskową

Lubuskie: Obwodnica Dobiegniewa w drodze po decyzję środowiskową

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-05-23
Lubuskie: Obwodnica Dobiegniewa w drodze po decyzję środowiskową
Mapa wariantów przebiegu obwodnicy Dobiegniewa w ciągu DK22 w woj. lubuskim. Mapa: GDDKIA
Złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) zakończyły się wieloletnie prace planistyczne dla obwodnicy Dobiegniewa w ciągu DK22 w woj. lubuskim. W DŚU zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi, dla którego prowadzone będą dalsze, bardziej szczegółowe prace projektowe. Obwodnica Dobiegniewa to jedna z sześciu obwodnic realizowanych w woj. lubuskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Prace projektowe dla obwodnicy Dobiegniewa ruszyły we wrześniu 2020 roku, po zawarciu umowy z firmą Mosty Katowice. Zadaniem wykonawcy było opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem elementów koncepcji programowej (STEŚ-R).

- Wydanie DŚU pozwoli na dokończenie drugiego etapu tego opracowania, a także zatwierdzi najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi, dla którego prowadzone będą dalsze, bardziej szczegółowe prace projektowe. Co ważne, w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania DŚU prowadzone będą również konsultacje społeczne – zaznaczają przedstawiciele lubuskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wszystkie zaproponowane warianty przebiegu obwodnicy Dobiegniewa omijają miasto od strony południowej. Jak wyjaśniają drogowcy wynika to z uwarunkowań terenowych. Występują tam znacznie korzystniejsze warunki gruntowo-wodne. Po stronie północnej miasta znajdują się jeziora i stawy mocno ograniczające możliwość poprowadzenia nowej drogi.

- Wśród czterech opracowanych wariantów (z podwariantami), jako preferowany wskazaliśmy wariant 4C (żółty). Został on oceniony jako najkorzystniejszy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym w przeprowadzonej analizie wielokryterialnej, a także zyskał największe poparcie społeczne. Przy jego opracowywaniu uwzględniliśmy wnioski, które trafiły do nas w wyniku przeprowadzonej jesienią 2021 roku akcji informacyjnej z udziałem lokalnej społeczności – zaznaczają drogowcy.

Długość odcinka w wariancie preferowanym wynosi ok 5,9 km, a w jego ciągu mają powstać cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe, jeden kolejowy i most nad Mierzęcką Strugą.

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu DK22 jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pozostałe obwodnice to: 

  • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, która jest już na etapie realizacji, 
  • Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, dla której wiosną ubiegłego roku wydana została DŚU, 
  • Przytocznej w ciągu DK24, na etapie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
  • Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31, Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12, które są obecnie w fazie opracowywania STEŚ-R.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 22 Jak dojadę - Dobiegniew