• Facebook - conadrogach
Mimo zimy postępują prace przy budowie S19 Świlcza - Rzeszów
Sezon zimowy już w pełni, jednak dla wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe nie oznacza to wstrzymania prac. Zdjęcia: GDDKiA

Zima nie przeszkadza w prowadzeniu prac wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Konsorcjum firm; Eurovia S.A. i Warbud S.A. kontynuuje prace ziemne (wykopy i nasypy) i przy wzmocnieniu skarp wykopów, a także przy obiektach inżynierskich. Nową drogą pojedziemy w sierpniu tego roku.

Jak wynika z raportu GDDKiA obecnie realizowane są roboty wzmocnienia podłoża pod drogę gminną DG2 w miejscowości Kielanówka w okolicach wiaduktu WD8. Prace, polegające na wykonaniu 197 kolumn betonowych CMC (każda o dł. 8m) zostały zakończone. Kolumny betonowe CFA w ilości 66 o długości 10 m każda są w trakcie wykonywania. W okolicach wiaduktu WD8 (km 9+000) trwają również prace ziemne (wykopy) a w m. Racławówka wzmocnienia skarp wykopów za pomocą palisady.

Na estakadzie E1 prowadzony jest montaż instalacji elektrycznej. Na większości obiektów mostowych trwa montaż kotew talerzowych, które służą połączeniu kapy chodnikowej z płytą ustroju nośnego. Po zakończeniu montażu wykonawca rozpocznie zbrojenie kap chodnikowych.

Budowa drogi ekspresowej S19 - styczeń 2017

Budowa drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów postępuje mimo zimy. Zdjęcia: GDDKIA

Wykonawcą robót na odcinku drogi ekspresowej, od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe jest konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A. Wartość kontraktu to 342 mln zł. Zakończenie robót na tym ponad 6-kilometrowym odcinku planowane jest w sierpniu 2017r.

Odcinek drogi ekspresowej S19 w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (Kielanówka) realizowany jest w systemie optymalizuj- projektuj - buduj. System ten oznacza, że wykonawca otrzymał gotową część dokumentacji i mógł wprowadzać do niej pewne zmiany, np. proponować nowe technologie czy rozwiązania. Warunkiem było jednak zachowanie parametrów technicznych i jakościowych drogi.

Odcinek ten będzie stanowił kolejną część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Pozwoli m.in. na skuteczne rozdzielenie ruchu tranzytowego i ciężkiego od obszarów zabudowanych i centrum miasta, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Fragment ten będzie miał długość 6,3 km i będzie kontynuacją wykonanego już fragmentu S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: