Obwodnica Rzeszowa
Północna obwodnica Rzeszowa w ciągu autostrady A4. Zdjęcia: GDDKiA

Autostrada A4, omijająca od północy Rzeszów, po oddaniu ostatniego brakującego fragmentu Rzeszów – Jarosław, pozwoli kierowcom sprawnie ominąć stolicę województwa podkarpackiego na kierunku wschodnio-zachodnim. Póki co, muszą oni korzystać jeszcze z dróg krajowych nr 97 oraz 94. Z kolei na kierunku północno-południowym Rzeszów będzie można ominąć dzięki budowanej drodze ekspresowej S19.

Autostrada A4, droga ekspresowa S19, droga krajowa DK94 oraz łącznik S97 pozwolą odciążyć centrum Rzeszowa od ruchu tranzytowego nakładającego się na lokalny ruch miejski i ominąć Rzeszów niemalże od każdej strony. Niemalże, bowiem DK94, choć nazywana jest południową obwodnicą Rzeszowa, przechodzi przez południowe dzielnice miasta.

Północna autostradowa obwodnica Rzeszowa - autostrada A4

A4 Rzeszów Północ - Rzeszów Wschód

Ten liczący 6,5 km fragment autostrady A4, oraz biegnącej tym samym śladem drogi ekspresowej S19, został oddany jako pierwszy w województwie podkarpackim. Przetarg na jego budowę został ogłoszony w marcu 2009 r., w listopadzie poznaliśmy wykonawców (konsorcjum firm Mostostal Warszawa i hiszpańskiej Acciona Infraestructuras), a pod koniec marca 2010 r. ruszyły prace budowlane. Choć umowa przewidywała zakończenie prac jesienią 2011 r., ostatecznie całość robót przejęto w lipcu 2012 r., a od 10 września 2012 r. odcinek A4 jest przejezdny. Kontrakt na to zadanie obejmował również wybudowanie ok. 7 km drogi ekspresowej S19 do węzła Stobierna w kierunku Lublina.

Oddanie tego odcinka A4 nie przyczyniło się jeszcze znacząco do zmniejszenia ruchu w Rzeszowie, tranzyt na i z Ukrainy odbywał się drogą krajową 94 (wówczas jeszcze DK4) przebiegającą przez obszar administracyjny Rzeszowa. Odcinek usprawnił natomiast ruch na północ od Rzeszowa, pozwalając zaoszczędzić czas podróżującym pomiędzy drogami krajowymi DK19 i DK9.

Północna obwodnica Rzeszowa w ciągu autostrady A4

A4 Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ

Zachodnia część północnej obwodnicy Rzeszowa została oddana do użytku nieco ponad rok później. Przetarg, który ruszył zaledwie miesiąc po uruchomieniu procedury przetargowej na pierwszy z odcinków autostradowej obwodnicy Rzeszowa (kwiecień 2009), obejmował również wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Umowę z wykonawcą, którym było konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia oraz PUNJ Lloyd z Indii, podpisano niemal dokładnie po roku od ogłoszenia przetargu. Opiewała ona na kwotę 441,7 mln zł, z czego wybudowanie 4-kilometrowego odcinka A4 kosztowało 234,3 mln zł. Zadanie miało zostać zrealizowane w 18 miesięcy, ale termin oddania przesunięto z listopada 2011 na luty 2012 r. To i tak nie pomogło konsorcjum uporać się z zadaniem i ostatecznie w maju 2012 r. zerwano umowę z wykonawcą. Nowym została firma Budimex, która za kwotę 184 mln dokończyła zadanie. Fragment A4 został oddany do użytku 30 października 2013 r. Co ważne z punktu widzenia przejezdności A4, od tego samego dnia kierowcy mogli jeździć również odcinkiem A4 od węzła Dębica Wschód do Rzeszowa. Niestety do pełni szczęścia wówczas brakowało jeszcze fragmentu od Tarnowa do Rzeszowa, który to został ukończony równo rok później (30 października 2014 r.).

Obecnie do pełnego domknięcia obwodnicy na północy brakuje połączenia Rzeszowa z Jarosławiem. Zgodnie z umową ten fragment "A-czwórki" powinien być przejezdny w połowie 2016 r. Jego wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag i Budimex.

Komunikacja z autostradową obwodnicą Rzeszowa A4 jest zapewniona poprzez węzły:

  • Rzeszów Zachód - skrzyżowanie z drogą ekspresową S19 (kierunek docelowo do granicy ze Słowacją w Barwinku, obecnie do węzła Świlcza) - co ciekawe, wybudowany węzeł zakłada możliwość dobudowania drogi w kierunku północnym, choć S19 w stronę Lublina wiedzie od węzła Rzeszów Wschód;
  • Rzeszów Północ (Centralny) - skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 (kierunek Radom);
  • Rzeszów Wschód - skrzyżowanie z S19 (kierunek Lublin) i DK97 (łącznik z DK94 na rondzie Pobitno).

Zachodnia obwodnica Rzeszowa - droga ekspresowa S19

Choć droga ekspresowa S19 od strony Lublina dociera do Rzeszowa z kierunku północno-wschodniego, to będzie stanowić zachodnie obejście stolicy województwa podkarpackiego, od północy omijając Rzeszów po śladzie autostrady A4.

S19 Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

Obecnie przejezdny jest już pierwszy fragment zachodniej obwodnicy Rzeszowa, liczący 6,3 km. Zadanie było realizowane wraz z budową A4 na odcinku Rzeszów Zachód - Rzeszów Północ. Umowę na wykonanie tej inwestycji podpisano w kwietniu 2010 r., a wykonawcą było konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia oraz PUNJ Lloyd z Indii. Inwestycję wyceniono na 207,5 mln zł. W maju 2012 r., ze względu na opóźnienia i utrzymujące się kłopoty z realizacją kontraktu oraz brak płynności finansowej, GDDKiA zerwała umowę (wykonano ok. 49% zakładanych prac) i w styczniu 2013 r. wybrano na wykonawcę firmę Eurovia Polska. Wartość robót pozostałych do realizacji wyceniono na 142,9 mln zł. Ten fragment S19 został oddany do użytku 13 grudnia 2013 r.

Zachodnia obwodnica Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19

 

S19 węzeł Świlcza – Rzeszów Południe (Kielanówka) - w budowie

W kwietniu 2014 r. podpisana została umowa na budowę drugiego fragmentu zachodniej obwodnicy Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Odcinek ten o długości 6,3 km połączy istniejący węzeł Świlcza z budowanym w ramach tego zadania węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka). Trasa S19 będzie drogą o układzie jezdni 2x2. Wykonawcą inwestycji o wartości 342,6 mln zł jest konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Warbud, które realizuje zadanie w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”. Prace mają zająć nie więcej niż 34 miesiące od daty podpisania umowy, co oznacza, iż pierwsi kierowcy powinni nią przejechać w sierpniu 2017 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 - zachodniej obwodnicy Rzeszowa

W maju 2015 r. wojewoda podkarpacki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej i niebawem potem ruszyły pierwsze prace ziemne. Poza samą drogą oraz węzłem Rzeszów Południe powstanie m.in. ponad 470-metrowa estakada nad ul. Dębicką w Rzeszowie. Warto dodać, że w ramach współpracy GDDKiA z władzami Rzeszowa i województwa powstanie przy okazji tego zadania tzw. łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe a ulicą Podkarpacką w Rzeszowie. Częścią tej drogi będzie oddany już do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką.

Połączenie z drogą ekspresową S19 jest możliwe poprzez węzły drogowe:

  • Rzeszów Zachód - skrzyżowanie z A4;
  • Świlcza - skrzyżowanie z DK94 (kierunek Dębica, Tarnów, Kraków);
  • Rzeszów Południe (Kielanówka) - skrzyżowanie z planowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 878 (kierunek Tyczyn).

Obwodnice Rzeszowa - zachodnia w ciągu S19 i północna w ciągu A4


Południowa obwodnica Rzeszowa w ciągu dróg krajowych DK19/DK94

Południowa obwodnica Rzeszowa, biegnąca przez południowe dzielnice miasta, to fragment drogi krajowej nr 94 i w części również DK19.

W skład tej obwodnicy od strony zachodniej wchodzą ul. Krakowska, al. Witosa, al. Batalionów Chłopskich, al. Powstańców Warszawy (przecinająca rzekę Wisłok przez Most Karpacki), al. Armii Krajowej oraz ul. Lwowska.

Ponieważ istniejąca południowa obwodnica Rzeszowa nie do końca spełnia swoją rolę (wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto), powstała koncepcja budowy nowej drogi, którą będzie można ominąć również południowe dzielnice Rzeszowa. Nowa droga wraz z nową przeprawą przez Wisłok ma połączyć przebudowane do dróg o dwóch pasach ruchu w każdą stronę ulice Sikorskiego i Podkarpacką na skrzyżowaniu z al. 9 Dywizji Piechoty, a następnie połączyć się z węzłem Rzeszów Południe na drodze S19. Według planów inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana do 2020 r., ale wciąż nie ma zapewnionego jej finansowania.

 

OBWODNICA RZESZOWA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Nowe kilometry S19 na Podkarpaciu oddane do ruchu

Nowe kilometry S19 na Podkarpaciu oddane do ruchu

S19 2017-12-07 | 13:34

Od dzisiaj (7 grudnia) kierowcy mogą korzystać z nowego, ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Jest to kolejna część ekspresowo-autostradowej ...

Dotacja dla budowy nowej drogi wojewódzkiej w Rzeszowie

Dotacja dla budowy nowej drogi wojewódzkiej w Rzeszowie

2017-09-27 | 09:37

Blisko 20 mln zł dofinansowania zasili budowę drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej. Cała inwestycja wyniesie 35 mln zł. Trasa będzie pełnić rolę obwodnicy mi...

W listopadzie nowy łącznik Rzeszowa z ekspresową S19

W listopadzie nowy łącznik Rzeszowa z ekspresową S19

S19 2017-09-12 | 15:11

W Rzeszowie trwa budowa łącznika drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19. Inwestycja realizowana przez firmę Skanska jest „bardzo wymagająca”. W listopadzie br. kierowcy dostaną 3,5 km trasę po dw...

Na budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza – Rzeszów Południe

Na budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza – Rzeszów Południe

S19 2017-07-06 | 09:31

Dobiega końca budowa ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), będącego częścią trasy Via Carpatia. Wykonawca robót (konsorcjum firm ...

Mimo zimy postępują prace przy budowie S19 Świlcza - Rzeszów

Mimo zimy postępują prace przy budowie S19 Świlcza - Rzeszów

S19 2017-01-25 | 10:38

Zima nie przeszkadza w prowadzeniu prac wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Konsorcjum firm; Eurovia S.A. i Warbud S.A. kontynuuje prace ziemne (wykopy...

Na budowie odcinka S19 Świlcza -  Rzeszów Południe

Na budowie odcinka S19 Świlcza - Rzeszów Południe

S19 2016-09-30 | 14:45

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) przekroczyła półmetek. Zakończono już tzw. „nasuwkę” na estakadzie, która powstaje nad ul. Dębicką w Rzeszow...

Koniec przerwy zimowej na budowie drogi S19 Świlcza – Rzeszów Południe 8

Koniec przerwy zimowej na budowie drogi S19 Świlcza – Rzeszów Południe

S19 2016-03-23 | 14:31

Zgodnie z podpisaną umową, od 15 grudnia do 15 marca, na budowie S19 Świlcza – Rzeszów Płd. obowiązywała przerwa zimowa. Wykonawca (konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A.) prowadził jednak...

Wyróżnienie dla mostu na Wisłoku w Rzeszowie

Wyróżnienie dla mostu na Wisłoku w Rzeszowie

878 2016-01-21 | 11:47

Most im. Tadeusza Mazowieckiego został wybrany jedną z 10 najciekawszych i najbardziej spektakularnych inwestycji samorządowych 2015 roku, które powstały w ubiegłym roku w Polsce według dziennika Puls...

Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów

Postęp prac na budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów

S19 2015-11-06 | 22:19

Zaawansowanie prac na odcinku drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza – w. Rzeszów Południe wynosi prawie 14,5 proc. Aktualnie prowadzone są tam roboty polegające na wzmocnieniu terenu. Zgodnie z umową pr...

Raport z budowy drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów Południe (Kielanówka) 6

Raport z budowy drogi ekspresowej S19 Świlcza - Rzeszów Południe (Kielanówka)

S19 2015-09-09 | 14:40

Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej S19 na odcinku Świlcza - węzeł Rzeszów Południe. Odcinek drogi będzie częścią obwodnicy Rzeszowa, która współtworzy autostrada A4. Odcinek będzie miał długość 6,3...

Dwa odcinki drogi S19 na Podkarpaciu w budowie

Dwa odcinki drogi S19 na Podkarpaciu w budowie

S19 2015-07-21 | 12:14

Ruszyła budowa kolejnych odcinków ekspresowej S19-stki na wschodzie kraju. 16 lipca wykonawca odcinka drogi S19 Sokołów Małopolski – Stobierna przejął plac budowy. Trwają też prace przy budowie odcin...

Pierwsze prace przy budowie drogi S19 Świlcza - Rzeszów Południe

Pierwsze prace przy budowie drogi S19 Świlcza - Rzeszów Południe

S19 2015-07-07 | 16:36

Ruszyły prace przygotowawcze przy budowie drogi ekspresowej S19 Świlcza – Rzeszów Południe, czyli odcinka obwodnicy Rzeszowa. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót zasadniczych.

Obwodnica Rzeszowa w budowie. Taka będzie droga ekspresowa S19 Świlcza - Rzeszów Południe 9

Obwodnica Rzeszowa w budowie. Taka będzie droga ekspresowa S19 Świlcza - Rzeszów Południe

S19 2015-07-07 | 16:19

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km i będzie częścią obwodnicy Rzeszowa. Zaprojektowany został jako kontynuacja zrealizowan...

Budowa S19 Świlcza – Rzeszów Południe może ruszać

Budowa S19 Świlcza – Rzeszów Południe może ruszać

S19 2015-05-25 | 13:52

Wojewoda Podkarpacki wydała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychm...

Droga ekspresowa S19 Rzeszów Zachód - Świlcza jako zachodnia obwodnica Rzeszowa 6

Droga ekspresowa S19 Rzeszów Zachód - Świlcza jako zachodnia obwodnica Rzeszowa

S19 2015-05-18 | 11:01

Odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Zachód - Świlcza pełni rolę zachodniej obwodnicy Rzeszowa. To dwujezdniowa droga o długości 4,4 km. Trasa została oddana do użytku 13 grudnia 2013 r. Był to ostat...

Droga S19 Stobierna - Rzeszów ekspresowa obwodnica Rzeszowa 9

Droga S19 Stobierna - Rzeszów ekspresowa obwodnica Rzeszowa

S19 2015-05-18 | 10:28

W 2012 roku kierowcy zyskali nowy odcinek drogi ekspresowej S19 od Stobiernej do węzła z autostradą A4 - Rzeszów Wschód. Zadanie obejmowało również budowę odcinka drogi krajowej DK 19, od węzła Rzeszó...

Autostradowa obwodnica Rzeszowa - odcinek A4 węzeł Rzeszów Północ - w. Rzeszów Wschód 7

Autostradowa obwodnica Rzeszowa - odcinek A4 węzeł Rzeszów Północ - w. Rzeszów Wschód

A4 2015-05-12 | 10:20

Odcinek autostrady A4 węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód to pierwszy oddany do ruchu odcinek tej trasy na Podkarpaciu. Wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – Rzeszów stanowi pona...

Autostradowa obwodnica Rzeszowa - odcinek A4 węzeł Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Północ 5

Autostradowa obwodnica Rzeszowa - odcinek A4 węzeł Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Północ

A4 2015-05-12 | 10:15

4-kilometrowy odcinek autostrady A4 prowadzący od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ i stanowi część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Zakres prac obejmował budowę odcinka autostrady, a...

Eurovia i Warbud budują S18 Świlcza - Rzeszów Płd.

Eurovia i Warbud budują S18 Świlcza - Rzeszów Płd.

S19 2014-04-11 | 14:11

Podpisano umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza (DK4) do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: EUROVIA POLSKA S.A. oraz WARBUD S.A. War...

Nowy plan na drogi obejmie kolejne odcinki A1, S3, S5 i S61

Nowy plan na drogi obejmie kolejne odcinki A1, S3, S5 i S61

S3 S5 S61 S7 S8 2014-02-12 | 12:09

Rząd chce zwiększyć finansowanie inwestycji drogowych z 37 mld zł do 62 mld. Dzięki temu będą mogły być ogłoszone przetargi na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych, dotąd nieuwzględnione w dr...

Powiązane z "obwodnica Rzeszowa":

autostrada droga ekspresowa A4 S19 Rzeszów (woj. podkarpackie) podkarpackie
A4 Katowice - Kraków A4 Wrocław - Katowice obwodnica Brzeska obwodnica Chrzanowa obwodnica Krakowa Obwodnica Legnicy obwodnica Opola obwodnica Wrocławia opłaty na A4 remont i utrudnienia na A4 obwodnica Białegostoku obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej obwodnica Lublina obwodnica Stalowej Woli i Niska S19 Lublin - Białystok S19 Lublin Rzeszów S19 Rzeszów - Barwinek via Carpatia obwodnica Brzozowa obwodnica Leżajska obwodnica Łańcuta obwodnica Mielca obwodnica Przemyśla obwodnica Sanoka S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola

POPULARNE W CONADROGACH.PL