1. Strona główna
  2. obwodnica Rzeszowa

Obwodnica Rzeszowa

  1. conadrogach.pl
  2. conadrogach.pl, zdjęcia: GDDKiA
  3. 2016-01-27
Obwodnica Rzeszowa
Północna obwodnica Rzeszowa w ciągu autostrady A4. Zdjęcia: GDDKiA
Autostrada A4, omijająca od północy Rzeszów, po oddaniu ostatniego brakującego fragmentu Rzeszów – Jarosław, pozwoli kierowcom sprawnie ominąć stolicę województwa podkarpackiego na kierunku wschodnio-zachodnim. Póki co, muszą oni korzystać jeszcze z dróg krajowych nr 97 oraz 94. Z kolei na kierunku północno-południowym Rzeszów będzie można ominąć dzięki budowanej drodze ekspresowej S19.

Autostrada A4, droga ekspresowa S19, droga krajowa DK94 oraz łącznik S97 pozwolą odciążyć centrum Rzeszowa od ruchu tranzytowego nakładającego się na lokalny ruch miejski i ominąć Rzeszów niemalże od każdej strony. Niemalże, bowiem DK94, choć nazywana jest południową obwodnicą Rzeszowa, przechodzi przez południowe dzielnice miasta.

Północna autostradowa obwodnica Rzeszowa - autostrada A4

A4 Rzeszów Północ - Rzeszów Wschód

Ten liczący 6,5 km fragment autostrady A4, oraz biegnącej tym samym śladem drogi ekspresowej S19, został oddany jako pierwszy w województwie podkarpackim. Przetarg na jego budowę został ogłoszony w marcu 2009 r., w listopadzie poznaliśmy wykonawców (konsorcjum firm Mostostal Warszawa i hiszpańskiej Acciona Infraestructuras), a pod koniec marca 2010 r. ruszyły prace budowlane. Choć umowa przewidywała zakończenie prac jesienią 2011 r., ostatecznie całość robót przejęto w lipcu 2012 r., a od 10 września 2012 r. odcinek A4 jest przejezdny. Kontrakt na to zadanie obejmował również wybudowanie ok. 7 km drogi ekspresowej S19 do węzła Stobierna w kierunku Lublina.

Oddanie tego odcinka A4 nie przyczyniło się jeszcze znacząco do zmniejszenia ruchu w Rzeszowie, tranzyt na i z Ukrainy odbywał się drogą krajową 94 (wówczas jeszcze DK4) przebiegającą przez obszar administracyjny Rzeszowa. Odcinek usprawnił natomiast ruch na północ od Rzeszowa, pozwalając zaoszczędzić czas podróżującym pomiędzy drogami krajowymi DK19 i DK9.

Północna obwodnica Rzeszowa w ciągu autostrady A4

A4 Rzeszów Zachód – Rzeszów Północ

Zachodnia część północnej obwodnicy Rzeszowa została oddana do użytku nieco ponad rok później. Przetarg, który ruszył zaledwie miesiąc po uruchomieniu procedury przetargowej na pierwszy z odcinków autostradowej obwodnicy Rzeszowa (kwiecień 2009), obejmował również wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Umowę z wykonawcą, którym było konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia oraz PUNJ Lloyd z Indii, podpisano niemal dokładnie po roku od ogłoszenia przetargu. Opiewała ona na kwotę 441,7 mln zł, z czego wybudowanie 4-kilometrowego odcinka A4 kosztowało 234,3 mln zł. Zadanie miało zostać zrealizowane w 18 miesięcy, ale termin oddania przesunięto z listopada 2011 na luty 2012 r. To i tak nie pomogło konsorcjum uporać się z zadaniem i ostatecznie w maju 2012 r. zerwano umowę z wykonawcą. Nowym została firma Budimex, która za kwotę 184 mln dokończyła zadanie. Fragment A4 został oddany do użytku 30 października 2013 r. Co ważne z punktu widzenia przejezdności A4, od tego samego dnia kierowcy mogli jeździć również odcinkiem A4 od węzła Dębica Wschód do Rzeszowa. Niestety do pełni szczęścia wówczas brakowało jeszcze fragmentu od Tarnowa do Rzeszowa, który to został ukończony równo rok później (30 października 2014 r.).

Obecnie do pełnego domknięcia obwodnicy na północy brakuje połączenia Rzeszowa z Jarosławiem. Zgodnie z umową ten fragment "A-czwórki" powinien być przejezdny w połowie 2016 r. Jego wykonawcą jest konsorcjum firm Strabag i Budimex.

Komunikacja z autostradową obwodnicą Rzeszowa A4 jest zapewniona poprzez węzły:

  • Rzeszów Zachód - skrzyżowanie z drogą ekspresową S19 (kierunek docelowo do granicy ze Słowacją w Barwinku, obecnie do węzła Świlcza) - co ciekawe, wybudowany węzeł zakłada możliwość dobudowania drogi w kierunku północnym, choć S19 w stronę Lublina wiedzie od węzła Rzeszów Wschód;
  • Rzeszów Północ (Centralny) - skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 (kierunek Radom);
  • Rzeszów Wschód - skrzyżowanie z S19 (kierunek Lublin) i DK97 (łącznik z DK94 na rondzie Pobitno).

Zachodnia obwodnica Rzeszowa - droga ekspresowa S19

Choć droga ekspresowa S19 od strony Lublina dociera do Rzeszowa z kierunku północno-wschodniego, to będzie stanowić zachodnie obejście stolicy województwa podkarpackiego, od północy omijając Rzeszów po śladzie autostrady A4.

S19 Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza

Obecnie przejezdny jest już pierwszy fragment zachodniej obwodnicy Rzeszowa, liczący 6,3 km. Zadanie było realizowane wraz z budową A4 na odcinku Rzeszów Zachód - Rzeszów Północ. Umowę na wykonanie tej inwestycji podpisano w kwietniu 2010 r., a wykonawcą było konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia oraz PUNJ Lloyd z Indii. Inwestycję wyceniono na 207,5 mln zł. W maju 2012 r., ze względu na opóźnienia i utrzymujące się kłopoty z realizacją kontraktu oraz brak płynności finansowej, GDDKiA zerwała umowę (wykonano ok. 49% zakładanych prac) i w styczniu 2013 r. wybrano na wykonawcę firmę Eurovia Polska. Wartość robót pozostałych do realizacji wyceniono na 142,9 mln zł. Ten fragment S19 został oddany do użytku 13 grudnia 2013 r.

Zachodnia obwodnica Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19

 

S19 węzeł Świlcza – Rzeszów Południe (Kielanówka) - w budowie

W kwietniu 2014 r. podpisana została umowa na budowę drugiego fragmentu zachodniej obwodnicy Rzeszowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Odcinek ten o długości 6,3 km połączy istniejący węzeł Świlcza z budowanym w ramach tego zadania węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka). Trasa S19 będzie drogą o układzie jezdni 2x2. Wykonawcą inwestycji o wartości 342,6 mln zł jest konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Warbud, które realizuje zadanie w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”. Prace mają zająć nie więcej niż 34 miesiące od daty podpisania umowy, co oznacza, iż pierwsi kierowcy powinni nią przejechać w sierpniu 2017 r.

Budowa drogi ekspresowej S19 - zachodniej obwodnicy Rzeszowa

W maju 2015 r. wojewoda podkarpacki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej i niebawem potem ruszyły pierwsze prace ziemne. Poza samą drogą oraz węzłem Rzeszów Południe powstanie m.in. ponad 470-metrowa estakada nad ul. Dębicką w Rzeszowie. Warto dodać, że w ramach współpracy GDDKiA z władzami Rzeszowa i województwa powstanie przy okazji tego zadania tzw. łącznik pomiędzy węzłem Rzeszów Południe a ulicą Podkarpacką w Rzeszowie. Częścią tej drogi będzie oddany już do użytku w 2011 r. odcinek pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Podkarpacką.

Połączenie z drogą ekspresową S19 jest możliwe poprzez węzły drogowe:

  • Rzeszów Zachód - skrzyżowanie z A4;
  • Świlcza - skrzyżowanie z DK94 (kierunek Dębica, Tarnów, Kraków);
  • Rzeszów Południe (Kielanówka) - skrzyżowanie z planowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej 878 (kierunek Tyczyn).

Obwodnice Rzeszowa - zachodnia w ciągu S19 i północna w ciągu A4


Południowa obwodnica Rzeszowa w ciągu dróg krajowych DK19/DK94

Południowa obwodnica Rzeszowa, biegnąca przez południowe dzielnice miasta, to fragment drogi krajowej nr 94 i w części również DK19.

W skład tej obwodnicy od strony zachodniej wchodzą ul. Krakowska, al. Witosa, al. Batalionów Chłopskich, al. Powstańców Warszawy (przecinająca rzekę Wisłok przez Most Karpacki), al. Armii Krajowej oraz ul. Lwowska.

Ponieważ istniejąca południowa obwodnica Rzeszowa nie do końca spełnia swoją rolę (wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto), powstała koncepcja budowy nowej drogi, którą będzie można ominąć również południowe dzielnice Rzeszowa. Nowa droga wraz z nową przeprawą przez Wisłok ma połączyć przebudowane do dróg o dwóch pasach ruchu w każdą stronę ulice Sikorskiego i Podkarpacką na skrzyżowaniu z al. 9 Dywizji Piechoty, a następnie połączyć się z węzłem Rzeszów Południe na drodze S19. Według planów inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana do 2020 r., ale wciąż nie ma zapewnionego jej finansowania.

 

Podziel się:

Powiązane z "obwodnica Rzeszowa":

autostrada droga ekspresowa A4 S19 Rzeszów (woj. podkarpackie) podkarpackie
A4 Katowice - Kraków A4 Wrocław - Katowice A4 Wrocław - Krzyżowa obwodnica Brzeska obwodnica Chrzanowa obwodnica Krakowa Obwodnica Legnicy obwodnica Opola obwodnica Wrocławia opłaty na A4 remont i utrudnienia na A4 obwodnica Białegostoku obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej obwodnica Lublina obwodnica Stalowej Woli i Niska S19 Lublin - Białystok S19 Lublin Rzeszów S19 Rzeszów - Barwinek via Carpatia obwodnica Brzozowa obwodnica Leżajska obwodnica Łańcuta obwodnica Mielca obwodnica Przemyśla obwodnica Sanoka S74 Opatów - Nisko S74 Sulejów - Kielce - Stalowa Wola
POPULARNE W CONADROGACH.PL