• Facebook - conadrogach
Najkorzystniejsze oferty na kolejne odcinki S19 Babica – Barwinek wybrane
Coraz bliżej realizacji S19 Babica - Barwinek. Jest umowa na odc. Babica Domaradz i poznaliśmy oferty na odcinki na trasie Domaradz - Dukla. Zdjęcia: GDDKIA

Znamy najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla.

Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA S.A. z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.

- Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

5 lutego podpisano umowę z wykonawca Koncepcji Programowej dla odcinka Babica – Domaradz.

Trwa jeszcze procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o dł. ok. 18,3 km.

 

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek w podziale na etapy

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek w podziale na etapy i zaawansowanie prac. Mapa: GDDKIA

Zaawansowanie prac dla drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu wyglada obecnie następująco:

  • 30,1 km - w użytkowaniu,
  • 33,7 km – koncepcja programowa w opracowaniu,
  • 54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków, trwa analiza ofert),
  • 51,4 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (3 odcinki, trwa analiza ofert).

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: