1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Nowa DK7 Rabka – Chyżne przez Orawę. GDDKIA wybrała wykonawcę prac

Nowa DK7 Rabka – Chyżne przez Orawę. GDDKIA wybrała wykonawcę prac

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2023-05-20
Nowa DK7 Rabka – Chyżne przez Orawę. GDDKIA wybrała wykonawcę prac
Ruszy następny etap prac projektowych nad nową DK7 z Rabki do Chyżnego. Zdjęcia: GDDKIA
DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Drogowcy przygotowują się do budowy nowej trasy na odcinku Rabka – Chyżne. Wyłoniony w przetargu wykonawca zajmie się opracowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Planowany odcinek będzie dwujezdniową trasą o długości ok. 35 km.  

Nowa DK7 na odcinku Rabka (od węzła Zabornia) - Chyżne (granica państwa) jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.   STEŚ-R to kolejny etap prac przygotowawczych do budowy nowej trasy. W ramach przygotowanego już Studium korytarzowego opracowano dziewięć korytarzy przebiegu nowej drogi.

Mapa planowanego przebiegu DK7 Rabka - Chyżne. 

Mapa planowanego przebiegu DK7 Rabka - Chyżne

Mapa: GDDKIA

Do dalszych prac zostały rekomendowane cztery korytarze - I, IIA, VIA i ostatni, zawierający elementy wszystkich rozpatrywanych w ramach Studium korytarzowego, łącznie z możliwym nowym przebiegiem. Przyszły wykonawca dokumentacji STEŚ-R będzie szczegółowo analizował te korytarze, a także sprawdzał możliwość zmiany propozycji IIA i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W trakcie prac nad Studium zostaną określone szczegółowe parametry techniczne nowej trasy.   

STEŚ-R uszczegółowi zaproponowane wcześniej korytarze nowej drogi do kilku konkretnych wariantów przebiegu. Kolejnym elementem opracowania będzie raport oddziaływania na środowisko niezbędny w trakcie procedowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Wykonawca STEŚ-R będzie miał 45 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac.   

W przetargu na opracowanie wspomnianej dokumentacji drogowcy wybrali ofertę złożoną przez firmę MULTICONSULT Polska. Jej wartość to 54 665 997 zł. - Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Po upływie tego terminu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakopiankę czekają liczne przebudowy. Jest przetarg na prace w Libertowie, ale to nie jedyna inwestycja na DK7 Kraków - Myślenice

Planowane parametry techniczne DK7 Rabka - Chyżne:

 • klasa techniczna drogi – GP (S),
 • prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
 • prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),
 • przekrój poprzeczny – 2x2,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – min. 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
 • szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

DK7 to obecnie najpopularniejsza trasa na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ruchem spośród wszystkich przejść na polsko-słowackiej granicy. Przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi on ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej nowa dwujezdniowa trasa połączy się z drogą R3.  

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 7