Nowe maszyny na budowie autostrady A1

Transportem specjalnym z Niemiec sprowadzane są właśnie na autostradę A1 dwa podajniki pośrednie do mieszarek mineralno-asfaltowych. Nowe maszyny współpracując z 11 metrowymi układarkami pozwolą uzyskać pełną sprawność technologiczną zespołu i przyspieszyć układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni tj. warstwy wiążącej, a w dalszej kolejności warstwy ścieralnej.

W minionym tygodniu na autostradzie A1 pracowało dziennie prawie 1400 osób i 630 maszyn budowlanych. W okresie od 9 do 16 sierpnia Wykonawca ułożył ponad 17 200 m2 podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy bitumicznej 16 186 m2 i prawie 86 000 m2 warstwy wiążącej. Prowadzono dalsze prace na trasie głównej związane z wykonywaniem robót ziemnych, wzmacnianiem warstw nasypów a także na obiektach mostowych oraz roboty branżowe. Kontynuowano prace na MOP Otłoczyn, Kałęczynek i Odolion a także SPO Brzezie, Pikutkowo, Ludwinowo i Machnacz Południe. Pozytywnie zakończyło się również próbne obciążenie wiaduktu znajdującego się tuż przy autostradzie A1 w okolicach Otłoczyna. Obecnie trwa dopełniane formalności, które pozwolą na jak najszybsze oddanie obiektu do ruchu i likwidację utrudnień na drodze krajowej 1.

W przyszłym tygodniu wykonawca planuje dalsze roboty ziemne, uzupełnianie warstw nasypów, wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej, prace energetyczne, teletechniczne i wodociągowe a także prace przy obiektach inżynierskich i kubaturowych. Nowe podajniki pośrednie do mieszarek mineralno-asfaltowych będą natomiast testowane przy układaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: