Nowe ronda na DK20 w Stargardzie poprawią bezpieczeństwo ruchu
Nowe ronda na drodze krajowej nr 20 w Stargardzie powstaną do końca 2019 roku. Zdjęcia: GDDKIA

Powstaną dwa nowe ronda na skrzyżowaniach DK20 z DW 106 w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze będzie zlokalizowane w centrum miasta (ul. Bydgoska, obwodnica Staromiejska i Curie Skłodowskiej), a drugie na wyjeździe ze Stargardu w stronę Drawska Pomorskiego (ul. Gdańska, Szosa Maszewska, Gdyńska).

Budową rond najprawdopodobniej zajmie się firma Maldrobud Sp. z o.o., która złożyła ofertę opiewająca na kwotę 12,853 mln zł i została uznana za najkorzystniejszą w przetargu.

– Nowe ronda zwiększą bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego w Stargardzie – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Rozstrzygnięcie przetargu było możliwa dzięki zwiększeniu finansowania, gdyż oferty wykonawców przekraczały kosztorys. Część dodatkowych środków będzie pochodziła od Miasta Stargard, które zadeklarowało współfinansowanie w kwocie 2,5 mln złotych. Jeżeli wszelkie formalności będą przebiegały sprawnie, to podpisania umowy można się spodziewać jeszcze w październiku tego roku. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do końca przyszłego roku.

W ramach zaplanowanych robót powstaną dwa ronda, oba będą miały kształt „okularowy”. Dla ronda Bydgoska – Obwodnica Staromiejska promień większego okręgu będzie wynosił 20 metrów, a dla ronda Gdyńska – Szosa Maszewska 22,5 metra. Oba ronda będą jednopasowe z jezdnią o szerokości 6 metrów. Ronda zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić przejazd również dla samochodów ciężarowych. Oprócz samych rond powstaną też chodniki i ciągi pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe na ulicy Gdańskiej. Zostaną przebudowane sieci kolidujące z zakresem inwestycji, powstanie również kanalizacja deszczowa.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: