• Facebook - conadrogach
Nowy system usprawni ruch na A4 i DK94 na granicy w Korczowej
Na przygranicznym odcinku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94 do końca lipca br. powstanie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych oraz zarządzania ruchem.

Rozpoczyna się budowa Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych przed przejściem granicznym w Korczowej. Prace prowadzone będą na odcinku autostrady A4 i drogi krajowej nr 94, gdzie najczęściej tworzą się korki.

Obecna organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w m. Korczowa tworzą się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę. Zaplanowana inwestycja ma to zmienić.

1 lutego br. podpisano umowę na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w Korczowej wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem. Wykonawcą prac jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A., która zrealizuje zadanie do końca lipca tego roku, dając 72 miesiące gwarancji. Prace wyniosą około 6,6 mln zł.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym Polska - Ukraina w miejscowości Korczowa wraz z elementami Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) dla odcinka autostrady A4 od km 660+000P oraz drogi krajowej nr 94 od km 680+700P do przejścia granicznego PL/UA.

Budowa SBPC ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym Korczowej. W sytuacji zwiększonej ilości ciężarówek do odprawy, pojazdy będą automatycznie kierowane na parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94. Urządzenia będą monitorować warunki ruchu i odpowiednio reagować, przekazując informacje kierowcom.

Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem.

Praca systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: