1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 pod ruchem

Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 pod ruchem

  1. conadrogach.pl
  2. GDDKiA
  3. 2013-02-21
Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 pod ruchem
Budowa drogi
Kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65. Droga została udostępniona do ruchu warunkowo, ponieważ nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace na drogach serwisowych, przy umocnieniu rowów i skarp oraz przebudowie urządzeń melioracyjnych. Wykonawca zrealizuje te zadania wiosną. Do czasu zakończenia prac wykończeniowych na obwodnicy Olecka będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 70 km/h.
Obwodnica Olecka jest drogą klasy GP o przekroju 2+1. Połączona została z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez 4 skrzyżowania i sieć dróg dojazdowych. W ramach inwestycji wybudowano 6 wiaduktów i 2 estakady. Obwodnica o długości 7,6 km omija miasto od strony zachodniej. Trasa oddala się od istniejącej drogi nr 65 w kierunku zachodnim na wysokości miejscowości Sedranki, przecina linię kolejową Gołdap – Olecko i dalej drogę wojewódzką na wysokości miejscowości Jaśki. Następnie trasa omija Zielonówek od strony wschodniej i biegnie wzdłuż ściany lasu na wysokości miejscowości Rosochackie. Dalej, przed Kukowem obwodnica włącza się ponownie w istniejącą drogę nr 65.

Dzięki obwodnicy Olecka poprawią się warunki ruchu tranzytowego. Odciążona zostanie istniejąca droga na odcinku przebiegającym przez miasto. Obwodnica Olecka jest trzecią w województwie warmińsko-mazurskim, po obwodnicy Gołdapi i Mrągowa obwodnicą o przekroju  2+1. Przekrój 2+1 to przekrój drogi, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu, co umożliwia sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Drogi w przekroju 2+1 zapewniają zdecydowanie wyższy poziom swobody ruchu oraz wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dwupasowych dróg dwukierunkowych - zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja współfinansowana jest z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu – 127,9 mln zł, w tym dofinansowanie z UE ponad 97 mln zł. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad  109,8 mln zł.
Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 65 Jak dojadę - Gołdap Jak dojadę - Mrągowo