• Facebook - conadrogach
Opłaty za autostrady w rękach Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach. Zdjęcia: GDDKIA

Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat na autostradach. Resort infrastruktury zapewnia, ze ma przygotowywany harmonogram prac koniecznych do skutecznego przejęcia systemu i zapewnia, że zmiana spowoduje przejęcie pełnej kontroli nad poborem opłat. W tej sytuacji prowadzony przez GDDKiA przetarg na wyłonienie wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat zostanie unieważniony.

3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 8 grudnia 2017 r. Zmienione regulacje przenoszą zadania związane z poborem opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradą od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Ruchu Drogowego (GITD). Dotyczy to opłat pobieranych na tzw. rządowych odcinkach autostrad A1, A2 i A4.

- Zapewnienie ciągłości realizacji zadań obsługi Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) przez organ administracji państwowej, większa elastyczność systemu i optymalizacja kosztów jego funkcjonowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych wrażliwych dotyczących użytkowników dróg i przewożonych towarów – tak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa argumentuje wprowadzone zmiany przepisów w sprawie poboru opłat.

- Chodzi także o zwiększenie elastyczności KSPO i jego wykorzystanie do realizacji zadań, które prowadzi Minister Finansów, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego – dodał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Kolejną z zalet wprowadzonych przepisów ma być zapewnienie możliwości lepszego wykorzystania potencjału KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Zadania administracji publicznej, takie jak: monitoring przewozu drogowego towarów, stwierdzanie i sankcjonowanie naruszeń dot. przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontrola zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych, będą mogły być wykonywane efektywniej – zaznacza MIB. - GITD będzie wykonywał nowe zadania samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych podmiotów z sektora publicznego). Zakres czynności powierzonych podmiotom trzecim będzie ograniczony do niezbędnego minimum – czytamy w komunikacie.

Harmonogram prac związanych z przejęciem KSPO

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2018 r. Wyjątkiem są przepisy, które umożliwią GITD podjęcie czynności niezbędnych do sprawnego przejęcia elektronicznego systemu poboru opłat. Dzięki temu rozpoczęcie procesu przejmowania systemu poboru opłat przez GITD będzie mogło rozpocząć się niezwłocznie – podkreślają przedstawiciele resortu infrastruktury.

Opracowany harmonogram prac związanych z przejęciem KSPO został podzielony na etapy i zakłada m.in. realizację procesu przejęcia KSPO po określeniu podziału zadań między GITD a innymi podmiotami, organizację współpracy z GDDKiA, budowę zasobów kadrowych i przygotowanie GITD do przejęcia KSPO, przeprowadzenie zamówień publicznych na częściową obsługę systemu oraz doradztwo techniczne i prawne, a także realizację prac związanych z przejęciem danych KSPO.

Krajowy System Elektronicznego Poboru Opłat funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 218, poz. 1391). Zastąpił on system oparty na kartach opłat drogowych (tzw. winietach) i od tego dnia nie istnieje inna forma poboru opłat za przejazd po odcinkach dróg krajowych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.), niż przy użyciu urządzenia pokładowego viaBOX (OBU) zainstalowanego w pojeździe.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: