Ponad 254 mln zł za budowę 22 km odcinka autostrady A18
Ogłoszony na nowych zasadach przetarg na przebudowę 22 km DK18 do parametrów autostrady A18 cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest 8 ofert. Zdjęcia: GDDKIA

Ponad 254 mln zł to najniższa z ofert złożonych w przetargu na budowę 22 km odcinka autostrady A18 wraz z budową węzła Żary. Ofertę złożyło konsorcjum polskich firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA i MIRBUD. To już drugi przetarg na najdłuższy odcinek A18, pierwszy został unieważniony ponieważ ceny znacznie przewyższały budżet Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Po zmianach w zamówieniu drogowcy mają już w czym wybierać.

Obecne postępowanie na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18 jest już drugim, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

- Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach, co było wcześniej zapowiadane. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji. Decyzja o takich zmianach została podjęta po analizie dotychczasowych postępowań przetargowych. (…) Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Ze względu na przewidziany dla tego zadania tryb „Buduj” nie stosujemy Wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wprowadzone zmiany pozwalają potencjalnym wykonawcom oszacować optymalną wartość zadania..– wyjaśniają przedstawiciele GDDKIA.

W drugim przetargu na rozbudowę autostrady A18 wpłynęło osiem ofert:

 • Konsorcjum firm: Lider - Metrostav Polska S.A., Partner - Metrostav a.s. - 303 116 518,13 zł

 • PORR S.A. - 280 985 166,68 zł

 • Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 274 164 734,61 zł

 • Konsorcjum firm: Lider - Budimex S.A., Partner - BUDPOL Sp. z o.o. - 262 519 679,01 zł

 • Konsorcjum firm: Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Partner - Aldesa Construcciones S.A. - 269 122 976,08 zł

 • Konsorcjum firm: Lider - FABE POLSKA Sp. z o.o., Partner - „SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. - 279 928 754,84 zł

 • Konsorcjum firm: Lider - Berger Bau Polska Sp. z o.o., Partner - Berger Bau SE - Äussere Spitalhofstrasse 19, Partner - Max Bögl Polska Sp. z o. o., Partner - Max Bögl Stiftung & Co. KG - 288 739 772,65 zł

 • Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Partner – MIRBUD S.A. - 254 146 408,87 zł.

Jak widać najtaniej prace wyceniło konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (Lider) i Mirbudu jako partnera – nieco ponad 254 mln zł. Kolejna cenowo oferta wpłynęła od konsorcjum Budimexu (Lider) i Budopolu – ponad 262,5 mln zł.

Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej drogi krajowej nr 18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą).

Zadanie to część większego przedsięwzięcia jakim jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Mapa odcinków realizacyjnych autostrady A18 Krzyżowa - Olszyna

Realizacja autostrady A18 podzielona jest na następujące odcinki:

 • węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
 • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,
 • granica województwa - węzeł Golnice.

 Kilka dni wcześniej poznaliśmy oferty złożone w przetargu na projektuj i buduj dla niespełna 4 kilometrowego odcinka autostrady A18 Krzyżowa - Golnice.

Dziewięć firm chce projektować odcinek autostrady A18 Krzyżowa - Golnice

Autostradą A18 z Wrocławia do Berlina i zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006. Po wielu latach budowy doczeka się pozostała część trasy.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

europejczyk17
2019-07-26 23:43
MLP napisał : "W poprzednim przetargu cena nie była jedynym kryterium, w związku z czym należałoby dołożyć znacznie więcej niż 1,5% wartości. To gwoli zgodności z faktami". Ale w artykule nie chodziło o "dołożenie" tylko o przekroczenie budżetu. To gwoli zgodności z faktami.
MLP
2019-07-26 09:11
W poprzednim przetargu cena nie była jedynym kryterium, w związku z czym należałoby dołożyć znacznie więcej niż 1,5% wartości. To gwoli zgodności z faktami.
europejczyk17
2019-07-26 01:47
"....pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ ceny znacznie przewyższały budżet ". To rzekome "znaczne przekroczenie", to było 4,4 miliona złotych, co stanowiło niecałe 1,5% wartości ówczesnego budżetu (poprzedni wynosił 303,8 mln zł, a najtańsza oferta 308,2 ml zł).
Obserwator
2019-07-24 11:49
Może w końcu wybiorą i podpiszą.... chociaż ostatnio DUŻA ZADYSZKA z budowami... dróg... S3 Lubin, S5 Poznań i Bydgoszcz, A1 Częstochowa, S1 Węgierska Górka... Przez 7 miesięcy obecnego roku podpisali kontrakty tylko na 49km budowy dróg typu S i A.... Oj Zadyszka .... Oby im się udało.... Trzymam kciuki.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: