Prawie 310 mln zł za realizację S8 Radziejowice - Przeszkoda
Droga krajowa nr 8 z Paszkowa do Radziejowic będzie za 3 lata ekspresówką. Zdjęcia: conadrogach.pl

Ofertę firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. uznano za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i rozbudowę odcinka od Radziejowic do Przeszkody do standardów drogi ekspresowej S8. Firma chce prawie 310 mln zł za projekt i rozbudowę tego odcinka. Przypomnijmy, trwa już realizacja odcinka z Przeszkody do Paszkowa.

Strabag wycenił wykonanie robót na 306,9 mln zł. Zaproponował skrócenie terminu realizacji z 34 do 31 miesięcy (w trakcie prac budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat.

Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy musi uprawomocnić się wybór najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także konieczne jest przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postepowania.

Przypomnijmy, inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów drogi ekspresowej S8 pomiędzy Radziejowicami a Paszkowem została podzielona na dwa zadania:

  • zadanie I obejmuje odcinek od Radziejowic do Przeszkody, długości ok. 9,9 km
  • zadanie II obejmuje odcinek od Przeszkody do Paszkowa, długości 11,6 km . Umowa z wykonawcą - z firmą Intercor Sp. z o.o, została podpisana 3 czerwca 2015 r.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę istniejącej drogi do parametrów klasy „S” w technologii betonowej (2 jednie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas), budowę węzła Żabia Wola, obiektów inżynierskich (tj. wiaduktów, mostu, kładek dla pieszych) i urządzeń ochrony środowiska (tj. ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. bariery, oznakowanie pionowe).

Według harmonogramu odcinek S8 od Przeszkody do Paszkowa będzie oddany jako pierwszy w październiku 2018 roku. Natomiast prace na odcinku S8 od Radziejowic do Przeszkody powinny potrwać do drugiej połowy 2019 r.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: