1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Projektanci wskażą warianty przebiegu nowej Zakopianki S7 Kraków – Myślenice

Projektanci wskażą warianty przebiegu nowej Zakopianki S7 Kraków – Myślenice

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-08-02
Projektanci wskażą warianty przebiegu nowej Zakopianki S7 Kraków – Myślenice
S7 Kraków - Myślenice z nowym węzłem na A4 - projektanci zaproponują warianty przebiegu. Zdjęcia: GDDKIA
Projektanci wskażą możliwe warianty przebiegu nowej drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Realizacją Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego zainteresowanych jest pięć firm. Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7 i połączenia jej z planowaną trasą S52 (Beskidzka Droga Integracyjna).

- Przetarg opublikowaliśmy na naszej stronie w maju. Postępowanie spotkało się z dużym zainteresowanie wykonawców. Ze względu na liczne pytania przesunęliśmy termin składania ofert z 28 czerwca na 31 lipca. Pytania dotyczyły m.in. analizy i prognozy ruchu, zakresu opracowań projektowych w poszczególnych fazach, połączenia S7 z Beskidzką Drogą Integracyjną S52 oraz podziału płatności za zrealizowane prace. W sumie wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą z nich wybierzemy po weryfikacji przez Komisję przetargową złożonych dokumentów – informuje krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Budżet GDDKiA na ten etap prac przygotowawczych to 22 386 000 zł i mieści się w nim tylko jedna ze złożonych ofert. Oferty złożone w przetargu na STEŚ dla drogi S7 Kraków – Myślenice:

  • IVIA, wartość oferty - 16 666 500 zł;
  • TRANSPROJEKT GDAŃSKI, 26 568 000 zł;
  • Multiconsult Polska, 33 594 190,50 zł;
  • Konsorcjum: SWECO Polska (lider), Pracowania Inżynierska Klotoida, 34 798 237,50 zł;
  • Voessing Polska, 40 233 300 zł.

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej S7 pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. Drogowcy dopuszczają również poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód. - Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe - Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem – dodają drogowcy.

STEŚ to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.

- Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem i zakładamy, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi – podkreślają drogowcy.

Przypomnijmy, w styczniu 2022 roku zaprezentowano Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej Kraków - Myślenice. W ramach studium zawarto sześć proponowanych szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona trasa pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Korytarze nie były precyzyjnymi przebiegami wariantów przebiegu nowej drogi. Analizowane korytarze obejmowały pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi trasy. Zaproponowane korytarze spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jednocześnie pojawiło się wiele obaw społecznych i protestów. Dlatego też GDDKIA zaproponowała zainteresowanym samorządom przygotowanie własnej propozycji tzw. korytarza społecznego drogi ekspresowej S7 łączącej Kraków z Myślenicami. Jak dotąd nie udało się przygotować takiego rozwiązania.

Proponowane wcześniej warianty przebiegu nowej Zakopianki

Proponowane wcześniej warianty przebiegu nowej Zakopianki

Mapa: GDDKIA

Jednocześnie drogowcy przypominają, że żaden z wariantów nowego odcinka S7 przedstawionych w Studium korytarzowym nie jest wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

Droga ekspresowa S7 stanowi kluczowe połączenie między północą a południem Polski, które w swoim docelowym kształcie poprowadzi kierowców od Morza Bałtyckiego, przez Warszawę, aż do niemal samych Tatr.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S7 Jak dojadę - Kraków Jak dojadę - Myślenice