1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Przebieg obwodnicy Kostrzyna nad Odrą zatwierdzony decyzją środowiskową

Przebieg obwodnicy Kostrzyna nad Odrą zatwierdzony decyzją środowiskową

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-03-19
Przebieg obwodnicy Kostrzyna nad Odrą zatwierdzony decyzją środowiskową
DK31 obwodnica Kostrzyna nad Odrą. Mapa: GDDKIA
Wiadomo jak ostatecznie pobiegnie obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej DK31 (woj. lubuskie). Przebieg trasy zatwierdza wydana decyzją środowiskowa i otwiera drogę do realizacji inwestycji. 9-kilometrowa obwodnica poprowadzona będzie nowym śladem po północno-zachodniej stronie miasta.

- Burmistrz Kostrzyna nad Odrą wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) dla budowy obwodnicy miasta w ciągu DK31. Decyzja zatwierdza wariant przebiegu drogi. Uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwia również dokończenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i przejście do kolejnego etapu - przygotowania dokumentów i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebieg obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą przebiegać będzie od strony północno-zachodniej miasta i w całości zostanie poprowadzona po nowym śladzie jako DK31. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na wysokości Fortu Sarbinowo, następnie trasa przez ok. 2,5 km prowadzić będzie na północny zachód poprzez tereny leśne, aż do skrzyżowania z linią kolejową nr 273. Następnie droga przebiegać będzie w kierunku zachodnim, omijając Osiedle Drzewice i łukiem kierować się będzie poprzez tereny nieużytków na południe w stronę II obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dalej przekroczy rzekę Wartę mostem, który przechodzić będzie w estakadę na terenach zalewowych. Następnie obwodnica wiaduktem przecinać będzie linię kolejową nr 203. W rejonie Starego Miasta obwodnica włączona zostanie, poprzez skrzyżowanie, do dróg krajowych DK22 i DK31. Długość odcinka w tym wariancie wynosi ponad 9 km i zakłada budowę czterech skrzyżowań.

Mapa przebiegu 9 km obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31

Mapa przebiegu 9 km obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31

Mapa: GDDKIA

Drogowcy podkreślają, że samo wskazanie wariantów przebiegu obwodnicy było wyzwaniem. W otoczeniu miasta nie ma bowiem możliwości ominięcia obszaru Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Na wschód od obecnego mostu drogowego nad Wartą, linii kolejowej oraz drogi DK22 rozpościerają się tereny parku, dlatego wybór obejścia miasta na zachód od obecnego mostu nie ma alternatywy na wschodzie. 

W trakcie procedury wydawania decyzji, ze względu na przygraniczne położenie planowanej obwodnicy, przeprowadzone zostało również postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, przy udziale strony niemieckiej. Wpłynęło to m.in. na wydłużenie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Nowe obwodnice w woj. lubuskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic

Obwodnica Kostrzyna nad Odrą jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pozostałe obwodnice to: 

  • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 - na etapie realizacji,

  • Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, dla której 7 marca podpisano umowę na realizację w systemie Projektuj i buduj,

  • Wschowy w ciągu DK12, dla której została już wydana decyzja środowiskowa,

  • Dobiegniewa w ciągu DK22 oraz Przytocznej w ciągu DK24, które są na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowej.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 31 Jak dojadę - Kostrzyn nad Odrą