• Facebook - conadrogach
Przetarg na dokumentację dla drogi ekspresowej S16 Mrągowo – Ełk
Olsztyński oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S16 z Mrągowa przez Orzysz do Ełku o długości około 74 km. Zdjęcia: MIB

Ruszył przetarg na dokumentację techniczną dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S16 z Mrągowa przez Orzysz do Ełku o długości około 74 kilometrów. Wykonawcy mogą składać oferty do 24 marca 2017 r.

Zamawiający, czyli GDDKiA przyjęła w przetargu trzy kryteria oceny ofert: cena – 60%, doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na realizację zadania.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego (STEŚ) z elementami koncepcji programowej dla budowy około 74 km drogi ekspresowej S16. Wyłoniona w przetargu firma zaktualizuje materiały do decyzji środowiskowej, obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

To nie pierwsze prace dla trasy S16 na tym odcinku. W 2008 roku rozpoczęto procedurę wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz - Ełk. Analizowano wówczas 16 wariantów i od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała brak możliwości wyboru wariantu bezkolizyjnego pod względem ochrony najcenniejszych elementów przyrodniczych.

W 2009 r. przeprowadzono analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonano korektę wariantów z 2008 r. Wykonawca opracowania zaproponował do analizy kolejne 25 odcinków, co łącznie dało 41 wariantowych odcinków nowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity - Mrągowo – Orzysz - Ełk.

Warianty przebiegu drogi ekspresowej S16 Mrągowo - Ełk

Analizowane warianty przebiegu drogi ekspresowej S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk. Źródło: MIB

Dla wszystkich wariantów wykonano inwentaryzację przyrodniczą, której celem było wykazanie istnienia lub braku chronionych siedlisk i stanowisk roślin chronionych oraz określenie zagrożeń, jakie może spowodować budowa drogi w rejonie objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto wszystkie zaproponowane warianty przebiegu drogi S16, łączące Sorkwity i Ełk. Analizowane przebiegi, które można pogrupować w kilka zbiorczych korytarzy, oddalone są od siebie w kierunku północ-południe maksymalnie o ok. 20 km.

Droga ekspresowa S16 połączy drogę ekspresową S19 w Białymstoku z S61 w Ełku i dalej drogą S51 w Olsztynie. Droga jest uzupełnieniem korytarza via Carpatia. Przebiegać będzie przez województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: