• Facebook - conadrogach
Rośnie obwodnica Miękini w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej
Powstaje około 4 km obwodnica Miękini na Dolnym Śląsku. Zadanie jest częścią większej inwestycji jaką jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej czyli połączenia pomiędzy autostradą A4 a drogą ekspresową S5. Zdjęcia: DSDIK

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik aglomeracyjny pomiędzy autostradą A4 a drogą ekspresową S5. Jeden z jej odcinków będzie stanowić obwodnicę Miękini a cała Obwodnicę Aglomeracji Wrocławskiej.

Celem realizowanego zadania jest skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 na odcinku od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D. Jest to kontynuacja budowy przeprawy przez Odrę.

Budowa obwodnicy Miękini

Budowa obwodnicy Miekini jest częścią odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącej łącznik aglomeracyjny pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową S5. Zdjęcia: DSDIK

Wybudowana droga, długości prawie 4 kilometrów, stanowić będzie obwodnicę Miękini. Obecnie, na odcinku od miejscowości Błonie do skrzyżowania z ul. Mrozowską w Miękini, prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego, formowane są wały ziemne (wymóg ochrony środowiska), wykonywane są przepusty na istniejących ciekach oraz trwa budowa obiektu mostowego na cieku Zdrojek. Na odcinku od ul. Mrozowskiej do istniejącego dojazdu do mostu na rzece Odrze prowadzone są prace przy przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi, a także przy skarpowaniu i humusowaniu rowów odwadniających.

Trwają roboty związane z fundamentowaniem wiaduktu pod nasypem istniejącej linii kolejowej. Przed wykonaniem fundamentów konieczne było usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu przebiegającymi w pasie terenu PKP. Budowa wiaduktu odbywa się przy utrzymaniu czynnego ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 275 Wrocław Muchobór – Gubinek.

Termin zakończenia inwestycji to wiosna 2018 roku.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: