1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski – Jasionka na biurku wojewody

Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski – Jasionka na biurku wojewody

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-09-21
Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski – Jasionka na biurku wojewody
Droga S19 Sokołów Małopolski - Jasionka zostanie rozbudowana do przekroju 2X2. Zdjęcia: GDDKIA
Rozbudowa drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski – Jasionka jest już o krok od budowy. Do jej rozpoczęcia potrzebne jest tzw. ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Wniosek o jego wydanie trafił już do Wojewody Podkarpackiego.

Spis treści:

Wniosek o ZRID dla odcinka S19 Jasionka - Sokołów Małopolski

Terminy dla rozbudowy S19 

Rozbudowa S19 na północ od Rzeszowa - zakres

S19 w ciągu trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim

 

Wniosek o ZRID dla odcinka S19 Jasionka - Sokołów Małopolski

Zgodnie z umową wykonawca opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka. Wniosek został już złożony u wojewody podkarpackiego. Wniosek dotyczy odcinka S19 o długości ok. 13,8 km.

- Posiadamy już większość terenu potrzebnego do dobudowy drugiej jezdni. Wydana decyzja określi nowe granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości – informuje rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga ekspresowa S19 Rzeszów - Sokołów Małopolski

Droga ekspresowa S19 Rzeszów -Stobierna - Sokołów Małopolski była oddana do ruchu w 2017 r. Teraz będzie rozbudowana. Zdjęcia: GDDKIA

Terminy dla S19 Sokołów Małopolski - Jasionka

Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych. Według harmonogramu prace w terenie ruszą w I połowie przyszłego roku.

Droga realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wykonawcą jest firma Strabag, a wartość kontraktu to 272 830 814,75 zł. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone w III kwartale 2026 r.

Mapa S19 Jasionka - Sokołów Małopolski

Mapa S19 Jasionka - Sokołów Małopolski

Mapa: GDDKIA

Rozbudowa S19 na północ od Rzeszowa - zakres

Podstawowym celem rozbudowy trasy S19 na północ od Rzeszowa jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju o minimalnych parametrach 2x2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu). Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce.

Aktualnie droga S19 na tym odcinku posiada trzypasową jezdnię w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie droga będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Docelowa nośność to 11,5 t/oś. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna), w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącej, pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Na początkowym odcinku po zachodniej stronie, a od Stobiernej do Jasionki po wschodniej.

Węzły Sokołów Małopolski Północ, Sokołów Małopolski i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,9 km.

Zakres prac w ramach rozbudowy S19 obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna.

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości 155,6 m w miejscowości Nienadówka, dwa wiadukty (w tym jeden z funkcją przejścia dla zwierząt średnich) oraz dwa przejazdy gospodarcze.

W zakresie ochrony środowiska zostaną wykonane cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 2,7 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 otwartych i 5 zamknięte). Posadzona zostanie zieleń. Powstaną też urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni i osłony przeciwolśnieniowe.

Droga S19 na północ od Rzeszowa

Droga S19 na północ od Rzeszowa. Zdjęcia: GDDKIA

W Nienadówce droga ekspresowa poprowadzona zostanie estakadą w odległości ok. 30 m od kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej nr 878. Ze względu na ochronę tego obiektu sakralnego, reprezentującego styl neogotycki, w decyzji środowiskowej określono warunki realizacji robót budowlanych w rejonie kościoła. Nie będą stosowane walce wibracyjne oraz wykonany zostanie również ekran przeźroczysty w celu ekspozycji walorów historycznych i zabytkowych.

Ponadto w ramach inwestycji istniejący MOP Stobierna (kierunek Lublin) zostanie rozbudowany, co oznacza, że w przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe. Natomiast istniejąca stacja benzynowa zlokalizowana przy dawnej DK19 w Stobiernej zostanie podłączona do drogi ekspresowej S19. Tym samym kierowcy jadący od Lublina w kierunku Rzeszowa będą mogli zatankować swoje pojazdy.

S19 w ciągu trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km szlaku Via Carpatia na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Pozostałe odcinki są w realizacji lub w przetargu.

  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),

  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Stan realizacji drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim - mapa

Stan realizacji drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim - mapa

Mapa: GDDKIA

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S19 Jak dojadę - Sokołów Małopolski