1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S17 z Garwolina do granicy województwa czeka na wykonawcę

S17 z Garwolina do granicy województwa czeka na wykonawcę

  1. conadrogach.pl
  2. GDDKiA
  3. 2015-07-13
S17 z Garwolina do granicy województwa czeka na wykonawcę
Droga ekspresowa S17 w woj. lubelskim. Zdjęcia: GDDKiA
Poznaliśmy firmy zainteresowane budową drogi S17 od Garwolina do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego. Inwestycję chce realizować dziewięć firm. 14 lipca zostaną otwarte oferty na kolejny odcinek S17, od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód.

Dziewięciu wykonawców zgłosiło się do zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S17 na terenie województwa mazowieckiego. Realizację trasy o długości ponad 25,2 km podzielono na dwa odcinki. Osiem firm złożyło oferty na realizację obu, a jedna jest zainteresowana tylko jednym z nich. Zaproszenia do składania ofert trafiły do 17 firm, z których 13 chciało budować obydwa odcinki, a pozostałe tylko jeden.

Na pierwszy odcinek drogi ekspresowej S17 o długości ok. 12,2 km od obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc, złożono dziewięć ofert. Większość wykonawców zaproponowała skrócenie terminu realizacji z 37 do 34 miesięcy (w trakcie prac budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat. Najniższa oferta wyniosła 288,5 mln zł a najwyższa ok. 446 mln zł.

Mapa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S17 od obwodnicy Garwolina do Gończyc

Na drugi odcinek S17, pomiędzy obwodnicą Gończyc a granicą województw o długości ok. 13 km, złożono osiem ofert. Wykonawcy zaproponowali skrócenie terminu realizacji z 37 do 34 miesięcy (w trakcie prac budowalnych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) i wydłużenie okresu gwarancyjnego z 5 do 10 lat. Najniższa oferta wyniosła ok. 313,6 mln zł a najwyższa ok. 507,3 mln zł.

Mapa przebiegu odcinka drogi ekspresowej S17 od Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego

- Po weryfikacji złożonych ofert ogłosimy wybór najkorzystniejszej, a dokumentacja przetargowa zostanie sprawdzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak odwołań i pozytywny wynik kontroli umożliwią szybkie podpisanie umowy z wykonawcą – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Całe zadanie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Lubelska" w Wiązownej do granicy województwa lubelskiego, z wyłączeniem obwodnicy Garwolina. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt). W projekcie przewidziano także - w pasie dzielącym obie jezdnie - rezerwę na dobudowę trzeciego pasa ruchu.

Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj. Oznacza to, że przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje nową drogę. Przed oddaniem do ruchu opracuje dokumentację powykonawczą oraz uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi. Nawierzchnia drogi ekspresowej S17 wykonana będzie w technologii betonu cementowego.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S17 Jak dojadę - Garwolin