• Facebook - conadrogach
S3 Bolków – Lubawka:  Dłużej poczekamy na oferty od wykonawców
Budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Zdjęcia: GDDKIA

Wydłużono termin składania ofert na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Lubawki. Powodem jest duża ilość pytań od wykonawców.

Realizacja drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka jest częścią większej inwestycji jaką jest budowa ekspresówki od połączenia z autostradą A4 koło Legnicy do południowej granicy państwa. Trasę Bolków – Lubawka podzielono na dwa zadania:

  • Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km. Dla tego zadania nowy termin składania ofert wyznaczono na 31 sierpnia br.
  • Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na 25 sierpnia br.

 

Mapa realizowanych odcinków drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Lubawki

Mapa S3 Bolków - Lubawka: GDDKIA

Droga ekspresowa S3 Bolków (bez węzła) - Granica Państwa

Planowana realizacja odcinka przewidziana jest w systemie „projektuj i buduj. Na odcinku Bolków – Lubawka/granica państwa planowane jest wybudowanie 62 obiektów inżynierskich (w tym m.in. mosty, wiadukty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt), 3 węzłów drogowych (Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka), MOP II – po obu stronach drogi S3 oraz 2 tuneli drogowych o długości ok. 2300m w Starych Bogaczowicach, który przebije się przez zbocze masywu Gór Wałbrzyskich i ok. 320m w rejonie miejscowości Gostków. Tunele przewiduje się zrealizować metodami: górniczą i odkrywkową. W ramach wyposażenia wskazanych tuneli drogowych, stanowiących element transeuropejskiej sieci drogowej, przewiduje się realizację szeregu systemów bezpieczeństwa i sterowania tunelami oraz Centrum Zarządzania Tunelami. W tunelach zaprojektowano: 2 pasy ruchu o szerokości 3.50 m każdy, pas awaryjny 2.5 m, opaska 0.5m, chodniki 2x1.0m. W ramach realizacji w systemie „projektuj i buduj“, wykonawca sporządzi kompletną dokumentację budowlaną, na podstawie której uzyska wszelkie decyzje, w szczególności decyzję ZRID i wykona roboty budowlane.

 

Droga ekspresowa S3 stanowi element korytarza paneuropejskiego – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65 wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy miasto Malmö w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5 poza rejon miast: Jawor, Bolków, Kamienna Góra i Lubawka.

Droga S3 na terenie Polski docelowo będzie miała długość ok. 480 km i będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej w postaci drogi D11 (dotychczas R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005r. w Straszynie.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: