• Facebook - conadrogach
Są chętni do opracowania dokumentacji dla S19 Lubartów – Lublin
Otwarto oferty na koncepcję programową dla odcinka S19 Lubartów – Lublin. Natomiast na początku grudnia GDDKIA planuje podpisać umowy z wykonawcami koncepcji programowej dla odcinków S19 od granicy z woj. mazowieckim do w. Lubartów Północ. Zdjęcia: GDDKIA

Otwarto oferty na opracowanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S19 Lubartów – Lublin. Zadaniem zainteresowanych jest jedenaście biur projektowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na zadanie 5 453 803,23 zł brutto. Oferty zainteresowanych wyniosły od 3 839 260,50 do 6 784 680,00 zł brutto. Cena stanowi 60 proc. kryterium oceny oferty. Pozostałymi czynnikami przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą: doświadczenie personelu (30 proc.) i klauzule społeczne (10 proc. za zatrudnienie bezrobotnych do 30 lub powyżej 50 lat do prac wspomagających projektanta).

Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj. Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację drogi S19 Lubartów – Lublin przewidziano na lata 2020-2024.

 

Mapa przebiegu wariantów drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin. Mapa: GDDKIA

Prawie 24-kilometrowej długości odcinek S19 Lubartów – Lublin ma przebieg wyznaczony decyzją środowiskową, a w ramach koncepcji programowej zaproponowane zostaną warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych) oraz przeprowadzone badania geologiczne w terenie.

Dokumentacja dla 23,8 km drogi ekspresowej S19 łączącej Lubartów z obwodnicą Lublina będzie zakładała przebudowę istniejącego obejścia Lubartowa. Zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19, zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej, pobiegnie nowym śladem na omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadząca do Leonowa postanie kolejny węzeł Niemce Południe.

Stan realizacji drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Lublin

 

Droga ekspresowa S19 w woj. podkarpackim, odc. Świlcza - Rzeszów

Droga ekspresowa S19 w woj. podkarpackim, odc. Świlcza - Rzeszów. Zdjęcia: GDDKIA

 

W przyszłości nowa droga ekspresowa S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku via Carpatia z północy na południe wschodnich krańców Europy, nie tylko ułatwi tranzyt ale również zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców mających swe domy w sąsiedztwie obecnej DK19. Według pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2015 roku z DK19 pomiędzy Lubartowem i Lublinem korzysta średnio dziennie od 20 do 25 tyś. pojazdów.

Realizacja trasy S19 w ostatnich latach nabrała dużego znaczenia. Obecnie trwają przygotowania lub prace dla wszystkich odcinków w woj. lubelskim i podkarpackim. - Na początku grudnia podpiszemy umowy z wykonawcami koncepcji programowej dla odcinków S19 od granicy z woj. mazowieckim do w. Lubartów Północ – zapowiadają drogowcy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: