1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Sieć dróg krajowych w Polsce. Drogi w użytkowaniu, nowe inwestycje – aktualny stan

Sieć dróg krajowych w Polsce. Drogi w użytkowaniu, nowe inwestycje – aktualny stan

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-02-15
Sieć dróg krajowych w Polsce. Drogi w użytkowaniu, nowe inwestycje – aktualny stan
Aktualna statystyka drogowa - ile dróg w użytkowaniu, budowie, przetargach i przygotowaniu. Zdjęcia: GDDKIA
Obecnie sieć dróg krajowych liczy około 17 800 km długości. Drogi szybkiego ruchu stanowią 4887 km, na co składa się 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg ekspresowych. Zarządza nimi Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W realizacji, przetargu i przygotowaniu są kolejne odcinki nowych tras.

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że w 2022 roku udostępniono do ruchu 322 km nowych dróg. Na mapie drogowej Polski przybyły nowe odcinki autostrady A1 i A18 oraz dróg ekspresowych S5, S6, S7, S19 i S61. Dzięki temu poprawił się komfort podróżowania na trasach: Poznań - autostrada A1, Warszawa - Kraków, Warszawa - Gdańsk, na Zakopiance, Trasie Kaszubskiej z Gdyni oraz wschodzie kraju w ciągu tras Via Carpatia Lublin - Rzeszów i Via Baltica.

Rok 2022 drogowcy zamknęli podpisaniem 24 umów na realizacje dróg o łącznej długości 333,4 km i wartości 12,8 mld zł oraz ogłoszeniem 20 przetargów na zadania o łącznej długości 226,8 km.

Obecnie w realizacji są 92 zadania z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) o łącznej długości 1238,9 km i wartości 50,8 mld zł oraz 13 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 105,3 km i wartości 1,9 mld zł.

Według stanu na 15 lutego 2023 roku w przetargu jest: 

  • 17 zadań z RPBDK o łącznej długości 263,2 km
  • 3 zadania z PB100 o łącznej długości 21,9 km

Z kolei w przygotowaniu: 

  • 80 zadań z RPBDK o łącznej długości 1877,7 km
  • 82 zadania z PB100 o łącznej długości 746 km


GDDKIA: W 2023 roku przetargi na 565 km dróg, głównie na S10, S11, S8 i S74

Plan na 2023 rok zakłada oddanie 18 zadań o łącznej długości 256,6 km. Łącznie w tym roku mają być ogłoszone przetargi na 38 zadań, których łączna długości wynosi 564,2 km.

Jakie nowe drogi i gdzie przybędą w 2023 roku?

Budowa dróg w Polsce. Autostrady i drogi ekspresowe gotowe, w przetargu i przygotowaniu

Budowa dróg w Polsce. Autostrady i drogi ekspresowe gotowe, w przetargu i przygotowaniu

Mapa: GDDKIA


Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym Programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski.

W Programie ujęte zostały takie drogi jak m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina, droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, droga S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

Program zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ponad 800 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł. Obecnie w realizacji jest 13 inwestycji o łącznej długości 105,3 km i wartości 1,9 mld zł. Natomiast w przygotowaniu są 82 inwestycje o łącznej długości ok. 746 km.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE