• Facebook - conadrogach
Skanska rozbuduje DW 541 Lubawa - Lidzbark

Skanska podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa-Lidzbark. Inwestycja o wartości 56,8 mln zł netto potrwa do końca lipca 2014 roku.

Zadanie przewiduje całkowitą przebudowę infrastruktury drogowej na odcinku około 30 km. Projekt zakłada podwyższenie klasy technicznej drogi DW 541 do klasy „G” poprzez zastosowanie nowych konstrukcji nawierzchni.

Zakresem prac objęto szereg branżowych robót drogowych, w szczególności przebudowę przepustów i skrzyżowań, budowę przejść dla małych zwierząt oraz wykonanie licznych wjazdów na posesje. Wykonana zostanie również przebudowa dwóch mostów na przepusty, budowa zatok autobusowych i parkingowych oraz stanowisk do kontroli pojazdów.

Projekt zakłada także budowę 9 przejść dla małych zwierząt, które zapewnią sprawną migrację płazów, gadów i drobnych ssaków na całym odcinku drogi. - Na obszarze, na którym realizowana będzie przebudowa drogi, rosną drzewa przeznaczone do wycinki, będące jednocześnie siedliskiem gatunków objętych ścisłą ochroną, m.in. chrząszcza pachnicy dębowej. W związku z tym niezbędne jest przeniesienia gatunku chronionego do rezerwatu przyrody – wyjaśnia Magda Cieszyńska, Specjalista ds. Środowiska, Skanska. - Czynności te polegają na wycince drzew i wysiedleniu larw pachnicy dębowej do wyznaczonych drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych. Jednak wykonanie samej wycinki obarczone jest ryzykiem ściśle zależnym od warunków pogodowych, dlatego prace należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza powyżej 8°C pod nadzorem specjalisty entomologa.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: