• Facebook - conadrogach
Startuje projektowanie S19 Babica - Domaradz na Podkarpaciu
Umowa na koncepcję programową dla odcinka Via Carpatia czyli S19 Babica - Domaradz podpisana. Zdjęcia: Węzeł Sokołów Małopolski w ciągu S19, GDDKIA

Wykonawca koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz w województwie podkarpackim może rozpoczynać prace. Podpisana umowa przewiduje, że zajmie to 26 miesięcy. Drogowcy wybrali także najkorzystniejsze oferty dla dwóch kolejnych odcinków trasy Via Carpatia na trasie Domaradz – Dukla.

Droga ekspresowa S19 Babica - Domaradz

Koncepcję programową dla odcinka S19 Babica - Domaradz, w terminie 26 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. 5 luty 2018 r.), opracuje Konsorcjum firm: Lider - Promost Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy - IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Wartość umowy to 17,1 mln zł.

 Mapa z odcinkami drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek. Stan realizacji

Mapa z odcinkami drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek wraz z opisem zaawanowania prac. Mapa: GDDKIA

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

Ważną częścią zadania będzie wspomniana budowa tuneli w ciągu S19. - Przy dokonywaniu wyboru wykonawcy KP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego – zaznaczają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową dla przyszłego odcinka S19, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

- Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19 – wyjaśniają drogowcy.

5 lutego 2018 r. wybrano także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli nie będzie odwołań to wkrótce zostaną podpisane umowy z wykonawcami prac.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: