• Facebook - conadrogach
Tarnów dostanie 32 mln zł odszkodowania za łącznik z autostradą A4
Strabag sp. z o. o. i Mota Engil Central Europe SA zapłacą gminie Tarnów 32 mln zł odszkodowania do 6 stycznia 2017 roku. To wynik ugody jaką zawarto w sprawie budowy łącznika autostrady A4 (węzeł Krzyż) z DW977.

Tarnów otrzyma 32 mln zł odszkodowania za zmowę przetargową przy budowie łącznik autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 977 (węzeł Krzyż) w 2010 roku. Całą sumę firmy: Strabag Sp. z o. o. i Mota Engil Central Europe S. A. zapłacą miastu do 6 stycznia 2017 roku. - Odszkodowanie zasili miejski budżet i pozwoli na sfinansowanie najważniejszych inwestycji – cieszą się władze Tarnowa.

- To wydarzenie niezwykłe w skali kraju i bardzo dobra wiadomość dla miasta. Nie znamy podobnego przypadku, aby wskutek mediacji uzyskać tak wysokie odszkodowanie – zaznaczył prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Budowę łącznika autostradowego realizowało konsorcjum firm w składzie: Strabag, Mota-Engil oraz Poldim. Ostatnie z nich jest w postępowaniu upadłościowym.

Przypomnijmy, w styczniu 2016 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny trafił akt oskarżenia w sprawie zmowy przetargowej przeciwko 23 osobom. Zarzuty dotyczyły m.in. przyjmowania lub przekazywania korzyści majątkowej, niedopełnienia obowiązków, fałszerstwa w dokumentacji. Niedługo potem, 15 marca 2016 roku, Gmina Miasta Tarnowa skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie oraz Mota Engil Central Europe SA w Krakowie o zapłatę kwoty ponad 39 mln zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty i zwrotem kosztów. Na sumę tę składała się kwota blisko 26 mln zł, będąca różnicą pomiędzy należnością faktycznie zapłaconą przez gminę a kwotą stanowiącą wartość najniższej oferty zabezpieczonej w ramach postępowania przygotowawczego. Kwota ta wyliczona została przez biegłego w postępowaniu przygotowawczym i przyjęta w akcie oskarżenia. Ponadto pozwem objęto także kwotę ponad 13,6 mln zł stanowiącą wartość dotacji zwróconej przez Gminę Miasta Tarnowa na rzecz Instytucji Zarządzającej (Województwo Małopolskie), na którą złożyły się należność główna w kwocie ponad 8,8 mln zł i odsetki w kwocie ponad 4,8 mln zł.

Po wydaniu 12 maja 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny wyroku skazującego wobec 14 osób, popełnienie przestępstwa m.in. „zmowy cenowej” na szkodę Gminy Miasta Tarnowa zostało potwierdzone.

31 maja 2016 r., Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IX Gospodarczy wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji i wyznaczył mediatora. Równocześnie sąd poinformował, że rekomenduje mediację jako alternatywny i najszybszy środek rozwiązywania sporu ponieważ ma ona charakter rozliczeniowy, skomplikowany i wielowątkowy, co oznacza długotrwałe postępowanie. Najbliższe terminy rozpraw przed sądem wyznaczane były wtedy najwcześniej za sześć-siedem miesięcy czyli na grudzień 2016 roku. Mając na uwadze takie stanowisko sądu rozpoznającego sprawę, strony zgodziły się na mediację.

W okresie od sierpnia do listopada 2016 roku odbyło się siedem posiedzeń mediacyjnych. Na ostatnim z nich, 24 listopada 2016 r., strony sporu sądowego zawarły przed mediatorem ugodę, mocą której pozwani mają zapłacić Gminie Miasta Tarnowa 31.727.000 zł w terminie do dnia 6 stycznia 2017 r. W związku z zawarciem ugody gminie przysługuje ponadto kwota 75 tysięcy zł tytułem zwrotu trzech czwartych opłaty sądowej wniesionej od pozwu.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: