1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Tarnów - mapa samochodowa

TARNÓW - MAPA SAMOCHODOWA

TARNÓW - NA MAPIE

Tarnów

Tarnów jest miastem powiatowym położonym w południowo-wschodniej Polsce, w północno-wschodniej części województwa małopolskiego (w latach 1975-1998 Tarnów był siedzibą władz województwa tarnowskiego). Leży na Płaskowyżu Tarnowskim, w pobliżu ujścia Białej do Dunajca. W granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię ponad 72 km kw., którą zamieszkuje 111 tys. mieszkańców. Układ komunikacyjny Tarnowa tworzy autostrada A4, drogi krajowe nr 94, 73. W Tarnowie biegną również dwie drogi wojewódzkie – 973 i 977.
Tarnów

Tarnów jest miastem o historii sięgającej czasów piastowskich (pierwsza wzmianka o osadzie w tym miejscu pochodzi z 1105 roku). Położony był u zbiegu dwu ważnych szlaków handlowych – z Wrocławia na Węgry i z Krakowa na Ruś. Dziś jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym z wyspecjalizowanymi zakładami chemicznymi, maszynowymi, metalowymi, budowlanymi, szklarskimi i spożywczymi. W dzielnicy Mościce znajdują się Zakłady Azotowe, a także siedziba Grupy Azoty, która jest drugim pod względem wielkości koncernem chemicznym Europy.

Drogi w Tarnowie

Najważniejszą dla Tarnowa trasą (oddaną w tym miejscu do użytku dopiero w ostatnich latach) jest autostrada A4 (którą biegnie trasa europejska E40 – trasa bezpośrednia relacji wschód-zachód o długości ok. 8000 km, łącząca Calais nad Kanałem La Manche we Francji z granicą Kazachstanu i Chin). A4 jest najdłuższą autostradą w Polsce. Łączy granicę kraju z Niemcami w Jędrzychowicach z Korczową na granicy z Ukrainą. Docelowo jej długość wyniesie 670 km. Przebiega przez wszystkie województwa południowej Polski i największe miasta regionów jak Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Tarnów właśnie. Autostrada A4 omija Tarnów od północy. Najważniejszym dla Tarnowa węzłem na autostradzie A4 jest węzeł Tarnów Północ, gdzie A4-ka krzyżuje się z krajową krajowa nr 73 – jedną z dwóch dróg krajowych, biegnących w granicach Tarnowa. DK73 to droga krajowa o długości ok. 192 km, łącząca Wiśniówkę w województwie świętokrzyskim i Jasło (województwo podkarpackie). Droga biegnie – oprócz Tarnowa – przez Kielce, Busko-Zdrój, Dąbrowę Tarnowską i Pilzno. Na wjeździe do Tarnowa droga przecina węzeł Tarnów-Północ na autostradzie A4 i biegnie wschodnimi obrzeżami miasta. Najpierw ul. Jana Pawła II a na jej końcu skręca w lewo, w Słoneczną, która po chwili przechodzi w Lwowską. Na wschodnich rogatkach Tarnowa droga łączy się z drogą krajowa nr 94, wspólnie z którą 73-ka opuszcza miasto w kierunku wschodnim.

Druga krajowa droga Tarnowa to wymieniona już DK94. To trasa o długości ok. 634 km pomiędzy Zgorzelcem (województwo dolnośląskie) i granicą państwa z Ukrainą w Korczowej (województwo podkarpackie). DK94 jest bezpłatną alternatywą dla autostrady A4. Na odcinkach, gdzie oddawana była do ruchu autostrada A4, droga zmienia oznaczenie DK 4 na DK94. Droga biegnie przez Legnicę, Wrocław, Opole, Zabrze, Bytom, Sosnowiec, Kraków, Rzeszów i Jarosław. 94-ka także nie zahacza o ścisłe centrum Tarnowa, ale omija miasto od południa, biegnąc na osi zachód-wschód. Wjeżdża do miasta ul. Krakowską. Po chwili łagodnie odbija w prawo na południową obwodnicę miasta. Przecinając ul. Tuchowską droga krajowa nr 94 mija miejsce startu drogi wojewódzkiej nr 977 (Tarnów – Konieczna) po czym dociera do wschodnich rogatek miasta, gdzie łączy się z drogą krajową nr 73 i wspólnie z nią opuszcza granice Tarnowa.

W Tarnowie biegną dwie drogi wojewódzkie – 973 i 977. Obie zaczynają tu swój bieg, odbijając od krajowej 94-ki na południowych obrzeżach miasta. DW973 to trasa o długości ok. 38 km, łącząca miasto z Buskiem-Zdrojem w województwie świętokrzyskim. Droga odbija na północ od krajowej 94-ki na południowo-zachodnich rogatkach Tarnowa. Omija miasto od zachodu, nie zahaczając o centrum. 977-ka to droga wojewódzka o długości ok. 86 km, łącząca Tarnów z granicą państwa ze Słowacją w Koniecznej (biegnie m.in. przez Gorlice). Startuje na południowych rogatkach Tarnowa, odbijając na południe od przecięcia DK94 z ul. Tuchowską. Zaraz po starcie opuszcza granice miasta.

TARNÓW - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Tarnów. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Tarnów. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
TARNÓW - aktualna mapa dróg

TARNÓW - GŁÓWNE DROGI I ULICE

TARNÓW - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Tarnów

TARNÓW - JAK DOJADĘ

TARNÓW - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL