Trzy warianty dla obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31
Obwodnica Kostrzyna nad Odrą – pierwsze propozycje przebiegu trasy DK31 do dyskusji

Poznaliśmy pierwsze propozycje przebiegu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w woj. lubuskim w tym warianty z nowym mostem na Warcie. Analizowane są trzy korytarze trasy DK31. W najbliższych dniach do dyskusji włączą się mieszkańcy i inni zainteresowani.

Spotkania informacyjne ws. przebiegu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą odbędą się we wtorek 18 czerwca 2019 r. w Kostrzyńskim Centrum Kultury "Kręgielnia" ul. Fabryczna 5 (g. 14.00 dla przedsiębiorców, radnych, pracowników Urzędu Miasta, g. 16.30 dla mieszkańców).

Na obecnym etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym (STEŚ) zaprojektowane zostały trzy warianty przebiegu trasy:

  • Wariant W1 – wariant obejścia miejscowości Kostrzyn nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie. Początek projektowanej obwodnicy ze skrzyżowaniem typu rondo na wysokości fortu Sarbinowo, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

  • Wariant W2 – wariant przebiegający przez miasto Kostrzyn nad Odrą z częściowym wykorzystaniem terenów kolejowych. Początek projektowanej obwodnicy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 132, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

  • Wariant W3 – wariant obejścia miejscowości Kostrzyn nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie. Początek projektowanej obwodnicy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 132, koniec na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 22 i 31.

Mapa przebiegu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 - trzy wariantyMapa przebiegu obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 - trzy warianty. Mapa: GDDKIA

 

Założeniem projektu jest budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 jako drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) - drogi jednojezdniowej dwukierunkowej ze skrzyżowaniami. Zadanie zakłada również przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 31 i drogi krajowej nr 22 w miejscach początku i końca inwestycji, budowę dróg serwisowych i obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Opracowaniem studium zajmuje się firma Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy. Oprócz dokumentacji technicznej przygotuje także materiały, umożliwiające złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Kostrzyn nad Odrą leży u ujścia Warty do Odry, w zachodniej części Kotliny Gorzowskiej, na granicy z Niemcami. Miasto należy do woj. lubuskiego. 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: