Umowa na dokumentację dla S19 Rzeszów-Babica podpisana
Droga ekspresowa S19. Zdjęcia: GDDKiA

Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. opracuje Koncepcję Programową dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Będzie miało na to 19 miesięcy. Potem rozpoczną się prace projektowe i budowlane.

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczasowe założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica. Dzięki niej GDDKiA podejmie decyzję odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Droga ekspresowa S19 Rzeszów – Babica przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj - buduj”. - Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca drogi ekspresowej S19 – zaznaczają drogowcy. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

W ramach projektowanego odcinka drogi S19 powstaną obiekty inżynierskie w tym tunel o długości ok. 1,35 km, 5 estakady, wiadukty, przejazdy gospodarcze oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica

Mapa. Przebieg drogi S19 Rzeszów-Babica. Źródło: GDDKiA

W ramach zamówienia wykonawca (konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., z którym podpisano umowę 19 stycznia br.) przygotuje Koncepcję Programową, w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną.

Umowa przewiduje również wykonanie kompleksowego rozpoznania geologicznego, w tym opracowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz monitoring osuwisk.

Na wywiązanie się z umowy wykonawca ma 19 miesięcy.

Odcinek S19 Rzeszów – Babica jest częścią 85 kilometrowego odcinka przewidzianego do realizacji Rzeszów – Babica – Barwinek. To najdłuższy i najbardziej kosztowny odcinek S19 przewidziany do realizacji. Koszty jego budowy szacowane są na 10 mld zł. Odcinka z Rzeszowa do Babicy zostanie sfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Barwinek zgodnie z decyzją środowiskową

Droga ekspresowa S19 o docelowej długości około 570 km pobiegnie przez niemal całą Polskę wschodnią, połączy przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku. Jej budowa przewidziana jest w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025. Obecnie w budowie znajdują się dwa odcinki drogi S19 w woj. podkarpackim o łącznej długości ponad 18 km: od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) oraz od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Pod koniec 2016 roku oddano do użytku odcinek S19, który jest zachodnią obwodnicą Lublina.

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowej trasy via Carpatia o której budowę zabiegają państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: