• Facebook - conadrogach
Via Baltica: W realizacji nowe odcinki S61 na północ od Łomży
Będą nowe odcinki drogi ekspresowej S61 na Podlasiu. GDDKIA podpisała umowę na realizację odcinków Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn. Dzięki temu do końca 2020 roku powstanie prawie 35 km nowej trasy. Zdjęcia: GDDKIA

Do końca 2020 roku powstaną kolejne odcinki drogi ekspresowej S61 Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn w ramach trasy Via Baltica. W ramach inwestycji za przeszło 630 milionów zł powstanie 34,4 km drogi ekspresowej w nawierzchni betonowej.

- Przyszła trasa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży, m.in. wyprowadzając ruch ciężki z miejscowości oraz wpłynie na skrócenie czasu przejazdu. Co ważne, przyczyni się do uaktywnienia całego, północno-wschodniego regionu kraju. Patrząc szerzej pozwoli także na realizację korytarzy komunikacyjnych w układach południkowym i równoleżnikowym zarazem, łącząc granicę Polski z Litwą z autostradami A2 i A4 po zachodniej stronie kraju – zaznaczył Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk.

Umowy na projekt i budowę odcinków S61 od węzła Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn zostały podpisane 31 października 2017 r. Wykonawcami prac będzie konsorcjum spółek Strabag (Kolno – Stawiski) i Budimex (Stawiski – Szczuczyn). Inwestycje będą prowadzone w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawcy zadeklarowali ukończenie zadań w okresie 31 miesięcy od podpisania umowy. Na projekt i uzyskanie decyzji ZRID przewidziano 15 miesięcy, natomiast na roboty drogowe, wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie, przewidziano 16 miesięcy (nie wliczając okresów zimowych).

Obydwa odcinki drogi ekspresowej S61 będą miały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i nawierzchnię z betonu cementowego, przystosowaną do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Ich oddanie do ruchu jest planowane w IV kwartale 2020 roku.

Mapa z lokalizacja odcinków drogi ekspresowej S61 Kolno - Stawiski i Stawiski - SzczuczynMapa z lokalizacją odcinków drogi ekspresowej S61 Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn. Mapa: GDDKIA

S61 Kolno – Stawiski

W ramach odcinka drogi ekspresowej o długości 16,4 km powstanie węzeł drogowy „Kolno”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. W ramach inwestycji powstanie m.in.:

 • 16 obiektów inżynierskich,
 • 33 przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt),
 • infrastruktura ochrony środowiska (w tym ekrany akustyczne), zbiorniki retencyjne,
 • ogrodzenie drogi ekspresowej.

  Wartość kontraktu budowlanego to 288,3 mln. zł.

Via Baltica: Strabag z kontraktem na budowę S61 Kolno - Stawiski

S61 Stawiski – Szczuczyn

W ramach odcinka drogi ekspresowej S61 o długości 18 km powstanie węzeł drogowy „Grabowo”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. Realizacja zadania obejmuje budowę:

 • 21 obiektów inżynierskich,
 • 59 przepustów (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt),
 • elementów infrastruktury ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych),
 • ogrodzenia drogi ekspresowej,

  Wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł

Odcinek Via Baltiki S61 Stawiski – Szczuczyn w rękach Budimexu

Droga ekspresowa S61 w województwie podlaskim

Dzięki powyższym umowom w województwie podlaskim realizowanych jest już 5 odcinków drogi ekspresowej S61 o długości 78 km i wartości przeszło 1,6 mld zł:

 • Kolno – Stawiski o długości 16,4 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,
 • Stawiski – Szczuczyn o długości 18 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,
 • obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.,
 • obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r.,
 • obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

  Przyśpiesza budowa kluczowej trasy Podlasia. Jest umowa na S61 Suwałki - Budzisko

Jednocześnie w procedurze przetargowej są pozostałe fragmenty podlaskiej S61. Na odcinku Łomża Południe – Łomża Zachód została wybrana najkorzystniejsza oferta, podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2018 r. Podpisanie umów na pozostałe odcinki S61 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do Łomży (Podborze – Śniadowo, Śniadowo – Łomża Południe, Łomża Zachód – Kolno) jest planowane w I kwartale 2018 r.

Budowa S61: 218 mln zł za budowę 7 km obwodnicy Łomży

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: