• Facebook - conadrogach
Via Carpatia: Ile za budowę odcinków S19 od Lasów Janowskich do Niska?
Via Carpatia przybliżyła się do realizacji i to na aż 6 odcinkach drogi ekspresowej S19. Odcinki od Lasów Janowskich do Kraśnika mają już wykonawców. A dla S19 od Lasów J. do Niska poznaliśmy oferty cenowe. Zdjęcia: GDDKIA

Znamy oferty cenowe firm zainteresowanych realizacją trzech odcinków drogi ekspresowej S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska, będącej częścią przyszłej trasy Via Carpatia. Otwarcie ofert zbiegło się w czasie z podpisaniem umów na odcinki S19-ki w woj. lubelskim od Lasów Janowskich do Kraśnika.

30 października zawarte zostały umowy na 3 lubelskie odcinki szlaku Via Carpatia na odcinku Kraśnik – Lasy Janowskie. Dzień później otwarto oferty na następne 3 odcinki realizacyjne S19 oddalone na południe już w woj. podkarpackim.

Na odcinek drogi S19 Lasy Janowskie - Zdziary (długości około 9,3 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 do 296,9 mln zł. Na odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km) wpłynęło 10 ofert o wartości od 286,8 do 352,7 mln zł. Natomiast na budowę odcinka Rudnik nad Sanem - Nisko Południe (dł. ok. 6 km) wpłynęło 12 ofert o wartości od 196,3 do 268,7 mln zł. Wszyscy zadeklarowali 10-letni okres gwarancji oraz skrócenie czasu realizacji do 34 miesięcy.

- Komisja przetargowa sprawdzi teraz oferty i wyłoni najkorzystniejsze. Podpisanie umów z wykonawcami planowane jest na II kwartał przyszłego roku – zaznaczają przedstawiciele rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019r. a zakończenie w 2021r.

Mapa odcinków drogi S19 przewidzianych do realizacji

Mapa drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim. Mapa: GDDKIA

 

S19 na Podkarpaciu

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Aktualnie jej realizacja przedstawia się następująco:

  • odcinki zrealizowane (dł. łącznie 30,1 km): odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (oddanie do ruchu planowane w listopadzie br., 6,3 km)

  • odcinki w realizacji (dł. 10,3 km): opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica

  • odcinki w przetargu (dł. łącznie 129,1 km): przetarg na realizację systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie - Nisko – Sokołów Młp. Północ (3 odc., 29,9 km), przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)

 

S19 częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem jest właśnie S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku (Knyszyn) i dalej na północ, stanowi priorytet w następnych latach, w szczególności w zakresie przyspieszenia prac przygotowawczych, tak by była możliwa jak najszybsza realizacja tego ciągu łączącego kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

Na północ od Białegostoku będą analizowane rozwiązania komunikacyjne, dotyczące dróg ekspresowych S16 oraz S19, w tym włączając w to możliwą przebudowę obecnej DK8 w kierunku Augustowa (głównie na odcinku Korycin - Augustów, stanowiącego jedno z połączeń korytarzy Via Carpatia i Via Baltica).

Całkowita długość szlaku via Carpatia w Polsce w zależności od przebiegu w woj. podlaskim – wyniesie od 734 do 761 km.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: