Via Carpatia: Powstaje dokumentacja dla drogi S19 do Barwinka
Powstaje Koncepcja Programowa dla wszystkich odcinków drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek o łącznej długości 75 km. Zdjęcia: GDDKIA

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek(granica państwa). Na pozostałych odcinkach S19 do Babicy pod Rzeszowem wykonawcy opracowują już dokumentację.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., która chce zrealizować zadanie w 22 miesiące. Opiewa ona na kwotę ponad 8,4 mln zł.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium ceny, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Dla tego odcinka S19 dodatkowymi kryteriami były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

- Podpisanie umowy na wykonanie KP tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji – informują drogowcy.

Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie projektuj-buduj. Droga ekspresowa S19 na tym odcinku będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

 

Mapa drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek z odcinkiem Dukla - Barwinek
Mapa drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek z odcinkiem Dukla - Barwinek. Mapa: GDDKIA

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla trasy S19 Babica - Barwinek (gr. państwa). Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne:

  • Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) - Węzeł „Domaradz” (z węzłem), dł. ok. 23,45 km

  • Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km

  • Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km

  • Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km

Na pozostałych odcinkach wykonawcy opracowują już Koncepcje Programowe.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

zxcvb
2018-04-28 16:15
Przede wszystkim odcinek Lublin-Białystok jest raczej mało ekonomiczny. Droga powinna skręcać z Lublina na Warszawę i dalej do naszego portu w Gdańsku, a nie gdzieś na Litiwe
JAG
2018-04-09 10:20
Ostudzę trochę ten wasz naiwny entuzjazm przyjaciele. Droga ekspresowa S19 będzie, o ile w ogóle kiedyś będzie, na większości odcinków drogą jednojezdniową ! Czyli taki "erzac" drogi ekspresowej. Ale pisi klakierzy już trąbią, jaki to wielki sukces będzie.
Sergejs
2018-04-07 14:32
Enrico, piszę po angielsku, bo nie umiem pisać po polsku. Mogę tylko czytać) Pozdrowienia z Łotwy! (Google translating)
enrico
2018-04-02 18:53
Sergejs - nie udawaj Anglika. S19 - na tym odcinku, zostanie zrealizowana - wg mnie - za 10 lat-tj. ok. 2028r. Na razie dopiero- za 2 lata- mają opracować KP. Dopiero potem, GDDKiA musi ogłosić przetarg na projektowanie i wykonawstwo (jeżeli będzie on w systemie (,,Projektuj i buduj"). Odcinek ten przebiegać będzie w terenie górzystym- m.in. przewidziane do wydrążenia są 2 długie tunele- więc czasu na roboty potrzeba dużo więcej niż zazwyczaj. Ale - trzymam kciuki. Po zbudowaniu S19- droga na Słowację i Węgry i dalej na Południe Europy, znacznie się przybliży i będzie dużo łatwiejsza i bezpieczniejsza.
Sergejs
2018-03-29 12:03
Wery good news! This road segment, from Rzeszow to Barwinek, was most difficult to traffic on road DK19. After few years it will be great modern road. Greetings!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: