1. Strona główna
  2. Informacje
  3. W projektowaniu nowe połączenie z drogą S52

W projektowaniu nowe połączenie z drogą S52

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-02-04
W projektowaniu nowe połączenie z drogą S52
Powstanie projekt nowego połączenia S52 z drogami w Grodźcu ok. w. Jasienica. Zdjęcia: GDDKIA
Powstanie dokumentacja projektowa nowego połączenia S52 z drogami w Grodźcu (woj. śląskie). Nowe połączenie pozwoli rozładować duże natężenie ruchu na węźle Jasienica na trasie Bielsko Biała - Cieszyn i w przyszłości na pełne skomunikowanie obu stron ekspresowej trasy S52.

W planach jest nowe połączenie drogowe w Grodźcu w gminie Jasienica w rejonie przejścia górą nad S52 drogi powiatowej, która łączy się po stronie południowej z dawnym przebiegiem DK1. Dalej po północnej stronie z układem dróg lokalnych, stanowiącym m.in. dojazd do dworca PKP. Dawny przebieg DK1 to obecnie ciąg drogi wojewódzkiej nr 944, biegnącej od Bielska-Białej do węzła Krasna w ciągu S52 przed Cieszynem.

Dokumentację projektową dla budowy nowego połączenia drogi ekspresowej S52 przygotuje firma SAFAGE. Koszt opracowania dokumentacji to ponad 1,3 mln zł.

- Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (do 13 miesięcy od podpisania umowy), wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (6 miesiące) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (78 miesięcy). Termin realizacji całego zakresu umowy wyniesie 97 miesięcy. Przygotowanie inwestycji w formule buduj zaplanowano na lata 2024–2025, a jej realizację w 2026 i 2027 roku – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przygotowany zostanie projekt połączenia drogi S52 z drogą powiatową DP4420S, wykorzystującego obecny wiadukt nad drogą ekspresową. Budowa zjazdu i wjazdu w tym miejscu stanowić będzie uzupełnienie istniejącego zjazdu w Świętoszówce, zlokalizowanego około 800 m dalej po stronie południowej.

 

Mapa z przebiegiem drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała - Cieszyn

Mapa z przebiegiem drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała - Cieszyn. Mapa: GoogleMaps

Projekt będzie przewidywał budowę węzła drogowego częściowo bezkolizyjnego (typu WB) wraz z niezbędną infrastrukturą. Część drogowa będzie obejmowała w szczególności budowę pasa włączenia na drogę ekspresową na relacji Grodziec – Cieszyn, pasa wyłączenia z drogi ekspresowej na relacji Bielsko-Biała – Grodziec, budowę łącznicy wjazdowej i wyjazdowej oraz skrzyżowania na drodze powiatowej. Zaprojektowane lub przebudowane zostanie także oświetlenie drogowe – w tym zlokalizowane na jezdni prawej drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania S52 z drogą wojewódzką nr 944 (ul. Cieszyńska), poprzez wymianę istniejących słupów i opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem oświetlenia do aktualnych przepisów prawa. Zaprojektowane zostaną także elementy ochrony środowiska, wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na pełne skomunikowanie obu stron trasy S52. Jak zaznaczają drogowcy, nowe połączenie pozwoli rozładować duże natężenie ruchu na węźle Jasienica, na którym obecnie średni dobowy ruch wynosi ponad 41 tys. poj./dobę. Budowa zjazdu odciąży również istniejący układ dróg lokalnych.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S52 Jak dojadę - Jasienica