W przetargu na S19 Lasy Janowskie – Zdziary najlepszy Strabag
Najkorzystniejsza oferta na S19 Lasy Janowskie - Zdziary wybrana. Jeśli nie będzie odwołań to wykonawca odcinka będą spółki grupy Starbag. Zdjęcia: GDDKIA

- Firma Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary w województwie podkarpackim – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zamierza ona zrealizować ten odcinek szlaku Via Carpatia o długości około 9,3 km w terminie 34 miesiące, za kwotę 236 328 298,82 zł zapewniając 10 lat gwarancji jakości.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Lasy Janowskie (bez węzła) na granicy województw do węzła Zdziary (z węzłem) stanowiący część szlaku Via Carpatia, realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

 

Jeśli nie będzie komplikacji to umowę z wykonawcą GDDKIA podpisze najprawdopodobniej w marcu. - Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy na realizację inwestycji – dodają drogowcy. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r. a zakończenie w 2021 r.

 Mapa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu - odcinek Lasy Janowskie - Zdziary

  Mapa drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim. Lokalizacja odcinka Lasy Janowskie - Zdziary. Mapa: GDDKIA

 

Odcinek S19 Lasy Janowskie - Zdziary, na który dokonano dzisiaj wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Cały odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:

  • Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km – dzisiaj dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Przypomnijmy, że w postępowaniu przetargowym na realizację tego odcinka wpłynęło 10 ofert o wartości od 236,3 do 296,9 mln zł.

  • Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km – 13 lutego br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (Mosty-Łódź S.A., 286 886 390,59 zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji),

  • Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km - 2 lutego br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., 196 339 975,77 zł, 34 miesiące na realizację, 10 lat gwarancji).

Droga ekspresowa S19 na Podkarpaciu w realizacji

  • 30,1 km - w użytkowaniu,
  • 33,7 km – koncepcja programowa w opracowaniu,
  • 54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków z czego dla 3 wybrano najkorzystniejszą ofertę),
  • 51,4 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: