W upalne dni zakaz ruchu ciężkich pojazdów po drogach Ukrainy
W upalne dni ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na Ukrainie.

Ukraina wprowadza ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich. Będą one obowiązywać gdy temperatura przekroczy 28° C.

Państwowa Agencja Dróg Ukrainy, w przypadku wystąpienia wysokich temperatur powietrza, wprowadza ograniczenia w ruchu pojazdów ciężkich na drogach publicznych Ukrainy. Ograniczenie obowiązuje przy temperaturze powietrza powyżej +28° C, w ciągu dnia, dla ruchu pojazdów ciężkich o łącznej wadze przekraczającej 24 t i nacisku na oś 7 ton.

W tym celu na drogach Ukrainy są ustawione odpowiednie znaki drogowe oraz panele informacyjne. W celu tymczasowego parkowania wzdłuż dróg przygotowano ponad 800 miejsc parkingowych. Kontrolę za dotrzymanie przez kierowców parametrów wagowych pojazdów ciężarowych będą dokonywać jednostki terytorialne Państwowej Służby Ukrainy do spraw Bezpieczeństwa Transportu i jednostki Narodowej Policji Ukrainy.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: