Węzeł Modła połączy obwodnicę Mławy i drogę ekspresową S7
Budowa drogi ekspresowej S7. Zdjęcia: GDDKiA

Porozumienie w sprawie budowy węzła Modła, który połączy zachodnią obwodnicę Mławy i drogę ekspresową S7 zawarła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorząd Mazowsza.

Porozumienie zakłada, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w latach 2017-2019 wybuduje drogę ekspresową S7 na odcinku Napierki – Płońsk, z kolei Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się do budowy zachodniej obwodnicy Mławy. Ten 9-kilometrowy odcinek drogi od ul. Gdyńskiej do trasy S7 ma powstać w latach 2018-2021. Obie inwestycje mają być finansowane z funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Inwestycja dotycząca węzła Modła będzie się składać z trzech elementów: z samego węzła, łącznika oraz przebudowy mostu nad torami. W przyszłości zostanie ona skomunikowana z zachodnią obwodnicą Mławy. Węzeł oraz łącznik wybuduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na liczącym 71 km odcinku Płońsk – granica województwa zlokalizowana jest w powiatach mławskim, ciechanowskim i płońskim. Dostosowanie trasy do parametrów drogi ekspresowej S7 znacznie skróci czas podroży oraz poprawi bezpieczeństwo. W rejonie miejscowości: Uniszki Zawadzkie, Modła, Wiśniewo, Żurominek, Mdzewo, Strzegowo i Unierzyż plany przewidują zmianę korytarza projektowanej drogi ekspresowej w stosunku do obecnego położenia jezdni.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: